Vaksinering mot influensa 2019

Hva er influensa?

Influensa skyldes et virus som angriper luftveiene og gir uttalte symptomer som høy feber, slapphet, hodepine, hoste og muskel – og leddsmerter. Influensavirus forårsaker årvisse epidemier i den kalde årstiden, her i landet vanligvis i perioden november til mars.

Er influensa farlig?

Influensa er ubehagelig, men er vanligvis ikke farlig for de som i utgangspunktet er friske. Derimot er det visse grupper av befolkningen som kan bli alvorlig syke som følge av influensa. Man regner med at ca. 900 000 nordmenn er i en av risikogruppene for å få komplikasjoner som følge av influensa. Mennesker i risikogruppene anbefales derfor å vaksinere seg. Dette gjelder følgende personer:

 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom
  • kronisk hjerte- og karsykdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
 • Annen alvorlig eller kronisk sykdom
 • Gravide fra 12. svangerskapsuke

Det anbefales også at helsepersonell som arbeider med mennesker i risikogruppene og husstandsmedlemmer til personer i risikogruppene vaksinerer seg. Tilsvarende er det anbefalt vaksinasjon av svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende svin.

Sykdomsforløp

Influensa varer som regel fra 7–10 dager, og man er smitteførende allerede dagen før symptomene viser seg og i 2–5 dager etterpå. Etter en influensa kan personen føle seg trett i flere uker etterpå, og hosten kan trekke i langdrag. Hvis personen etter å ha blitt feberfri får feber på ny, bør man være på vakt. Det kan bety at en har fått en bakteriell infeksjon (lungebetennelse) som følge av influensaen. Ta da kontakt med lege.

Influensavaksine

Vaksinen bør gis før vinterens influensasesong (dvs. i perioden oktober-november), og full beskyttelse oppnås etter ca. 2 uker. Beskyttelsen varer i ca. 1 år, og vaksineringen må derfor gjentas årlig.

Hos friske voksne under 65 år er beskyttelsen ca. 70-90 %. De fleste undersøkelser viser at eldre personer responderer noe dårligere på vaksinen enn yngre, men hos personer over 65 år beskytter vaksinen mot alvorlig sykdomsforløp med sykehusinnleggelse.

Influensavaksinen beskytter ikke mot andre virus og bakterier som også kan gi influensalignende symptomer.

Bivirkninger

Bivirkninger vaksiner begynner som regel kort tid etter vaksinasjon, og sjelden senere enn etter 2 døgn. Influensavaksine forårsaker svært sjelden alvorlige medisinske hendelser, men følgende kan forekomme:

 • Lokalreaksjon med rødhet, ømhet og / eller hevelse på injeksjonsstedet
  (5-20 %)
 • Allmennsymptomer som feber, muskelsmerter og generell uvelhetsfølelse
  (1–10 %)
 • Røde øyne, luftveissymptomer og hovent ansikt, ledsaget av feber, leddsmerter etc. Vanligvis begynner det innen 1 døgn og varer sjeldent mer enn 1 – 2 døgn.
 • Allergiske reaksjoner (Meget sjelden)

Vaksine mot sesonginfluensa inneholder ikke de samme tilsetningsstoffene som pandemivaksinen (Pandemrix). Influensavaksinen kan ikke gi influensasykdom.

De fleste barn og voksne får liten eller ingen reaksjon etter vaksinasjon. Feber over 39 grader og/eller nedsatt allmenntilstand kan være tegn på alvorlig sykdom og behøver ikke være en reaksjon på vaksinen. Kontakt derfor alltid lege hvis du er bekymret.

Du kan finne en fullstendig oversikt over mulige bivirkninger på nettsidene til Statens Legemiddelverk.

Du skal ikke ha vaksine dersom:

 • du har en akutt infeksjon med feber over 38 grader
 • du tidligere har hatt en alvorlig reaksjon som følge av vaksinen
 • du har hatt alvorlig straks-allergisk reaksjon mot egg
 • du har kjent allergi mot andre innholdsstoffer i vaksinen.

Du må vente hos oss i 20 minutter etter vaksinen er satt!

Anbefalinger og informasjon på flere språk finnes på denne siden:

https://fhi.no/publ/informasjonsark/informasjonsskriv-til-risikogrupper-om-influensavaksine/

Lurer du på noe? Ta kontakt på tlf. 69 25 31 06