HSEQ Reports – En app for HMS & KS

Fem gode grunner til å satse på HSEQ Reports

Det er ingen tvil om at digitalisering og bruk av teknologiske hjelpemidler er en uunngåelig del av både hverdag og fremtid i alle bransjer – HMS og KS inkludert.

Ved hjelp av den tekniske løsningen HSEQ Reports, blir det enklere å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i bedriften.

HSEQ Reports er fremtidens måte å drive HMS og kvalitetssikring på. Det elektroniske systemet og den tillhørende appen gjør avviksregistrering, analyse og andre dokumentasjonspliktige oppgaver til en lek.

HSEQ-appen tar på en enkel og oversiktlig måte for seg avviksregistreringer og andre dokumentasjonspliktige oppgaver. De lange dagene med nesa begravd i en stor, tung HMS-ringperm på jakt etter sjekklister, analyser eller utdatert informasjon, er med andre ord forbi.

Her er fem gode grunner til at deres bedrift bør implementere HSEQ Reports:

1. Du slipper å skrive rapportene fra scratch

HSEQ leveres med hurtigrapporter; Seks forhåndsdefinerte maler for rapporter innen kvalitet og HMS. Hovedfokuset i denne funksjonen er at enkel og brukervennlig teknologi skal bidra til raskere rapportering av for eksempel avvik, nestenulykker og forbedringer.

I skreddersydde versjoner av tjenesten, kan bedriften selv velge hvilke og hvor mange hurtigrapporter som skal inngå.

2. Enkel tilgang til sjekklister

God oversikt over hva som er gjort og hva som gjenstår, er gull verdt i en hektisk hverdag. Med HSEQ sin sjekklistefunksjon er bedriften sikret enkel tilgang til, og kontroll over, oppdaterte sjekklister og status på gjennomføring av disse.

3. Risikoanalyse

Vurdering av risiko knyttet til arbeidsoppgaver eller prosesser i bedriften, er en kontinuerlig arbeidsoppgave innen HMS og kvalitetssikring.
HSEQ Reports gir oversikt over hva som fungerer og hva som eventuelt må endres – samt status på ønskede tiltak. Med dette ønsker vi å hjelpe bedrifter med å ivareta sikkerheten til sine ansatte på en god og effektiv måte.

4. Appen holder styr på timene dine, så du kan bruke tiden effektivt

Å føre timer kan gjerne være både tidkrevende og – hvis en ikke helt har oversikt over hva som tok hvor mye tid – frustrerende.
Brukere av HSEQ-appen kan legge inn fast data som navn, ansattnummer, normal arbeidstid og lignende i funksjonen som heter timelister, og la appen ta seg av timeføringen med kun noen få tastetrykk.

5. Du har alltid oppdatert informasjon

Via HSEQ har du alltid direkte tilgang til prosedyrer, instrukser, håndbøker osv., både via databasen og appen. Til forskjell fra den mer tradisjonelle HMS-permen, er dette oppslagsverket både søkbart og automatisk oppdatert med all ny informasjon til enhver tid.

Neste år trenger du altså ikke å bruke arbeidsdagen på å finne, printe ut og bytte om på papirer i forbindelse med HMS og kvalitet – du kan drive HMS- og kvalitetsarbeid isteden!

HSEQ Reports passer alle bransjer som driver HMS-arbeid, uansett størrelse på bedrift. Brukere får enkel tilgang til blant annet sjekklister, rapporter og oppdatert lovverk.

HSEQ Reports er allerede et etablert verktøy for HMS og kvalitetssikring over hele verden. Blant kundene våre er Get, Caverion, TV2, Schneider Electric og Jernbaneverket. De føyer seg inn i rekken av små, mellomstore og store bedrifter som har digitalisert sitt arbeid med HMS.

Er din bedrift klar for å ta steget?