Informasjon om Korona-virus ( SARS-CoV-2)

Ringvoll BHT oppfordrer våre kunder til å holde seg oppdatert og følge rådene fra  Folkehelseinstituttet, Utenriksdepartementet og lokale helsemyndigheter. Det er viktig at de som lurer på smitte kontakter fastlege eller lokal legevakt på tlf og ikke møter opp på helsested før avtaler er gjort om hvor f.eks prøvetaking skal finne sted. Alle kommuner har gode rutiner for hvordan dette skal organiseres og utføres. Se informasjon på følgende sider for god og grundig informasjon, her oppdateres informasjon fortløpende:

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

UD vedr reiseråd:  https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

Folkehelsa har også opprettet en Publikumstelefon, fra Folkehelsas sider: «Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015 Telefonen er åpen hverdager mellom kl. 8:00 og 15:30. Hvis du tror du kan være smittet, ring: 116 117»

Ringvoll BHT vil selvfølgelig også kunne svare på spørsmål på tlf. Vi er imidlertid ikke en del av beredskapsplanen og tar ikke prøver for Koronavirus.

Det er viktig at alle følger vanlige smitteråd; God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon (Antibac m.flere) er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann. Unngå personer som hoster og nyser, om mulig hold 1 meters avstand til personer som hoster og nyser, unngå selv å hoste/nyse på andre , til streb å hoste/nyse i et papirtørkle som kastes i lukket beholder. Det finnes ingen vaksine mot sykdommen.