Råd og tjenester vi kan bistå med

Myndighetene besluttet den 24. mars å forlenge de allerede innførte tiltakene mot koronaviruset frem t.o.m. 13. april (2. påskedag)Mange er sterkt berørt av situasjonen med nedgang i omsetning og permittering av ansatte. Ringvoll Bedriftshelsetjeneste har alle faggrupper på plass og kan bidra via tlf og digitale plattformer med bistand til våre kunder. Vi kan gi gode råd, og gi dere verktøy for mestring i en annerledes hverdag med økt stressbelastning. Flere bedrifter har fremdeles normal drift, og enkelte opplever en økt aktivitet som følge av krisenVi bistår selvfølgelig med generelle HMS, arbeidsmiljø- og psykososialt/organisatoriske råd også i denne tiden  

Ta gjerne kontakt på tlf. +47 69 25 31 06, eller bedriftshelsetjenesten@ringvollbht.no 

Vi er tilgjengelig alle hverdager fra kl. 08.00-15.30. 

Vi tenker på dere og er her for å hjelpe dere så godt vi kan 

Spesielle tjenester BHT kan bidra med relatert til koronaviruset: 

 • Generelle og spesifikke arbeidsrelaterte spørsmål forbundet med korona.  
 • Hvordan håndtere situasjon med smittet / mistenkt smittet ansatt, renhold, isolasjons- og hjemmekaranteneordning 
 • Hvordan gjøre god risikovurdering og forebygge smitte på arbeidsplasser hvor arbeid hjemmefra ikke er mulig 
 • Hvordan ivareta ansatte i hjemmekarantene og arbeid hjemmefra, inkl. ergonomisk veiledning 
 • Hvordan kommunisere med og ivareta ansatte som må permitteres 
 • Hvordan ivareta organisering, arbeidsmiljø og HMS- arbeid i virksomheten etter  hvert som situasjonen utvikler seg 
 • Bistand ved akutte kriser 
 • Lederstøtte 
 • Råd/verktøy for bedre å takle stress ved bruk av bl.a. hjemmekontor 
 • Støttesamtaler for ansatte som opplever utfordringer  
 • Samtaler med ansattgrupper m.t.p. fellesskap i krisetider 
 • Hjelp til sykmeldinger for ansatte som trenger det og ikke får kontakt med sin fastlege 

 

Spesielt vil vi trekke frem områder som kan oppleves viktige og nødvendige for bedrifter og enkeltansatte i disse tider. Vi kan hjelpe med disse områdene også nå, uavhengig av om årsakene er koronarelatert eller har sin bakgrunn i andre utfordringer:  

 • Individuelle samtaler 
 • Lederveiledning 
 • Konflikthåndtering 
 • Veiledning i mindre grupper 
 • Krisehåndtering 
 • Sykefraværsoppfølging 
 • Akan 
 • Deltakelse i AMU  

 

Nyttige lenker for ytterligere informasjon; 

Folkehelseinstituttet 

Helse Norge 

NAV