Økende antall ulykker i bygg og anlegg

Arbeidstilsynet og STAMI kartlegger hvert år ulykker og dødsulykker i bygge- og anleggsnæringen, og i 2019 økte antall ulykker sammenlignet med de siste årene. Hva som er årsak til ulykkene, er viktig å finne svar på.

Bygge- og anleggsnæringen er den næringen med flest registrerte dødsfall i perioden 2012-2019, i tillegg til å være en av næringene med høyest hyppighet av øvrige personskader. Det er i hovedsak menn som skades, og risikoen er høyest blant de yngste arbeidstakerne. 45 prosent var fallulykker, og i 80 prosent av disse var fallhøyden over 2 meter.

De mest vanlige årsakene til ulykkene var 1) handlinger og adferd hos den skadde, eller andre som direkte påvirket ulykken, 2) mangler på operativ ledelse eller 3) manglende risikostyring og risikovurdering.

Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har i en ny rapport kartlagt ulykker i bygge- og anleggsnæringen i perioden 2012-2019, identifiserer problemområder og måler endring over tid.

Les mer om rapporten i følgende artikkel fra STAMI med mulighet for å laste ned rapporten «Ulykker i bygg og anlegg – Rapport 2020»