Hva er stress i 2020?

Andre bølge av Covid 19-pandemien er for alvor over oss – ni lange måneder med smitteverntiltak, hjemmekontor, reiserestriksjoner, karantene, permittering for noen, mens andre opplever ekstra arbeidsbelastning. Hvordan påvirker den endrede hverdagen oss?

Les kronikken til Stein Knardahl, Forskningsdirektør i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Hva er stress i 2020?