Oppdaterte innreiserestriksjoner for byggenæringen ved arbeid i Norge

Med bakgrunn i en økende smittesituasjon i Europa har Byggenæringens Landsforening revidert og oppdatert bransjestandarden for innreise ved arbeid i Norge.

Standarden oppsummerer gjeldende regler, og bygger på forskrift om smitteverntiltak under koronautbruddet (covid-19-forskriften) og råd fra helsemyndighetene.

Den oppdaterte bransjestandarden i sin helhet kan du laste ned her.

Hovedpunktene i bransjestandarden er;

 1. Krav om negativ test for SARS-CoV-2 ved ankomst til Norge
 2. Testing etter ankomst til Norge
 3. Innreisekarantene
  1. Generelt om innreisekarantene
  2. Hvor skal karantenen gjennomføres? Karantenehotell og egnet sted for karantene
  3. Gjennomføring av karantenen
 4. Unntak fra innreisekarantene
  1. Unntak fra innreisekarantene i arbeidstiden ved negative testresultater
 5. Utføring av arbeid i karantene
 6. Arbeidspendling fra Sverige og Finland