Arbeidsmiljøportalen – gratis verktøy for å redusere sykefravær

Det anslås at én av fem sykefraværsdager er arbeidsrelaterte, og mange av disse sykedagene kunne vært unngått med helsefremmende og forebyggende tiltak som koster virksomheten en brøkdel av sykefraværet. I gode arbeidsmiljø øker produktiviteten, trivselen og motivasjonen for arbeidet.

Arbeidstilsynet, STAMI, NAV og Petroleumstilsynet sammen med partene i arbeidslivet står bak Arbeidsmiljøportalen som er en nettbasert portal. Den gir god informasjon, og er et nyttig verktøy, tilpasset behovene og bransjespesifikke arbeidsmiljøutfordringer i sykefraværsarbeidet. I først omgang er den utviklet for åtte bransjer hvor man ser et stort forbedringspotensial innen sykefravær og frafall fra yrkeslivet. Dette gjelder følgende bransjer;

  • Barnehage
  • Bygg
  • Anlegg
  • Næringsmiddelindustri
  • Rutebuss og persontrafikk
  • Sykehjem
  • Sykehus
  • Petroleumsvirksomhet

 

Utover i 2021 vil det utarbeides tilsvarende for flere bransjer.

Gå inn på Arbeidsmiljøportalen for å se nærmere på, eller ta den i bruk. Ta gjerne kontakt med Ringvoll BHT dersom dere har behov for ytterligere hjelp med sykefraværsarbeidet.