Smittevern vs. godt psykososialt arbeidsmiljø? JA takk begge deler!

Endelig ser vi en tendens til at smittekurven for covid-19 er i ferd med å flate ut/svakt nedadgående i Norge, og inngripende tiltak ser ut til å ha hatt en positiv effekt. Myndighetene løser gradvis opp noen tiltak for de mest sårbare gruppene, men det er fortsatt svært viktig at alle bidrar, og støtter de tiltakene som til enhver tid gjelder for å hindre en tredje smittebølge.

Arbeidsgivere er viktige bidragsytere for å forebygge smitte, og myndighetene oppfordrer til å benytte hjemmekontor i tilfeller det er mulig, samtidig er det mange arbeidsplasser hvor man må være fysisk til stede for å utføre jobben. Alle arbeidsgivere må vurdere om de har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon, og skal kartlegge og risikovurdere alle farer og problemer, og spesielt på arbeidsplasser med kontakt mellom mange mennesker, rotasjon mellom ansatte fra ulike avdelinger, flere skift, eller nærkontakter mellom ansatte og kunder/klienter.

Vi har blitt «verdensmestere» i å bruke Zoom, Teams, Kry eller andre teknologiske verktøy som gjør det mulig å kommunisere med hverandre på nesten samme måte som før. Men en undersøkelse utført av Respons Analyse for Akademikerne, viser at nærmere 90% av de under 35 år savner det sosiale fellesskapet på jobb, og 24% svarer at de har fått psykiske plager knyttet til hjemmekontorsituasjonen. I et oppslag i VG derimot, ønsker to av tre med høyere utdanning å fortsette med hjemmekontor etter pandemien, de opplever bedre effektivitet og en mindre stressende hverdag. Undersøkelsene viser at pandemien og de endrede arbeidsforholdene påvirker arbeidstakerne ulikt, og det kan virke som om alder, utdannelse og bo-/familiesituasjon er viktige faktorer.

Er det mulig å opprettholde et godt psykososialt arbeidsmiljø samtidig som smittevern har høyeste prioritet? Ja, mener vi i Ringvoll BHT, men det krever kunnskap, erfaring, kartlegging og planlegging. Øvrige viktige stikkord i dette arbeidet er; involvering, samarbeid, fleksibilitet, tilrettelegging og vilje. Oppskriften kan dessverre ikke kopieres fra virksomhet til virksomhet, men må tilpasses hver enkelt arbeidsplass, ulike ansatte med forskjellig bakgrunn og behov. Ringvoll BHT bistår gjerne virksomheter i denne prosessen med alt fra risikovurderinger og smittevern til psykososiale utfordringer.