NYHET for småbedrifter «Morgenkaffe med bedriftshelsetjenesten» gratis temakurs

I vårt første «minikurs» vil temaet være HMS-årshjul, vernerunde og risikovurdering. Yrkeshygieniker Rolf Paulsen vil gi dere en enkel innføring i hvordan disse verktøyene kan hjelpe dere i HMS-arbeidet. Skjemaene finner dere i verktøykassen for småbedrifter.

Ringvoll BHT vil gjennomføre «Morgenkaffe med bedriftshelsetjenesten» 2 ganger årlig med interessante HMS-temaer for småbedrifter. Kom gjerne med innspill til temaer dere ønsker mere informasjon om til senere temakurs.

På grunn av usikker smittesituasjon vil dette gjennomføres i Teams. Vi ønsker å få til god dialog underveis, og setter derfor en grense på 10 deltakere pr. kurs. Flere datoer settes opp ved behov.

  • Onsdag 2. juni kl. 08.00 – 08.45
  • Onsdag 9. juni kl. 08.00 – 08.45

 

Påmelding til: helene.klund@ringvollbht.no innen onsdag 26. mai.

Påmelding må inneholde; ønsket kursdato, firmanavn, samt deltakers navn og e-postadresse.