Digitalt HMS-system – bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet

Et digitalt HMS-system gjør HMS-arbeidet i virksomheten enklere for alle parter. Leder får god oversikt og kontroll, samtidig gir det ansatte enklere tilgang til oppdatert informasjon og viktige dokumenter. Rapporteringer og avviksmeldinger kan enkelt gjennomføres med noen tastetrykk på telefonen.

Forskning viser at bedrifter som jobber godt med det systematiske HMS-arbeidet ofte er mer lønnsomme, og 1 krone investert i HMS-arbeid gir 2,2 kroner i økt lønnsomhet. Gjennom et digitalt HMS-system får man god oversikt, i tillegg til å sikre gjennomføring av planlagte aktiviteter gjennom en dynamiske handlingsplan med påminnelser.  Sammen med et enkelt online saksbehandlingsverktøy for rapportering, behandling og analyse, kan virksomheten oppfylle alle lovpålagte HMS krav, samt kvalitets og sikkerhetsstandarder.

Les mer om hva Ringvoll BHT kan tilby av digitalt HMS-system her.