Årets influensavaksine

Ringvoll bedriftshelsetjeneste tilbyr også i år vaksinering mot årets sesonginfluensa til våre kunder/medlemmer 

Folkehelseinstituttet (FHI) har gjort en risikovurdering, og med bakgrunn i vurderingen, hevder de det er stor sannsynlighet for mye influensasmitte i år (se rapporten her).

Av hensyn til smittevern rundt Covid-19, må vi også i år endre rutinene for gjennomføringen av vaksineringen noe sammenlignet med tidligere. Vi har ikke mulighet for “åpne dager”, men vaksinering kan gjennomføres etter avtale ved alle Ringvoll sine kontorer (Moss, Greåker, Halden, Fredrikstad og Askim) eller i virksomhetens lokaler om ønskelig.

Pris:
Oppmøte hos Ringvoll Bedriftshelsetjeneste: Kr 350,- pr. vaksine
I virksomhetens lokaler: Kr 1 000,- for oppmøte + tid som brukes av helsepersonell (2 stk.)+ kr 250,- pr vaksine

Tidspunkt for vaksinering:
Fra midten av oktober og november 2021. Dato og tider for vaksinering sendes ut til virksomheten minimum 14 dager før vaksinasjon gjennomføres.

Bestilling – frist 1. oktober:
Send e-post til; bedriftshelsetjenesten@ringvollbht.no
Følgende informasjon MÅ følge bestillingen;
– Navn på virksomhet:
– Kontaktperson (navn, tlf., e-post adresse):
– Antall vaksiner:
– Hvor ønskes vaksinasjon (Moss, Greåker, Halden, Fredrikstad, Askim eller virksomhetens lokaler):

Kort informasjon om influensa

Hva er influensa?
Influensa skyldes et virus som angriper luftveiene og gir uttalte symptomer som høy feber, slapphet, hodepine, hoste og muskel – og leddsmerter. Influensavirus forårsaker årvisse epidemier i den kalde årstiden, her i landet vanligvis i perioden fra slutten av november til mars.

Influensavaksine
Vaksinen bør gis før vinterens influensasesong (dvs. i perioden oktober-november), og full beskyttelse oppnås etter ca. 2 uker. Beskyttelsen varer i ca. 1 år, og vaksineringen må derfor gjentas årlig. Hos friske voksne under 65 år er beskyttelsen ca. 70-90 %. De fleste undersøkelser viser at eldre personer responderer noe dårligere på vaksinen enn yngre, men hos personer over 65 år beskytter vaksinen mot alvorlig sykdomsforløp som kan gi sykehusinnleggelse.

Influensavaksinen beskytter ikke mot andre virus (herunder også Covid-19) og bakterier som også kan gi influensalignende symptomer.