Trening gjør godt for skiftarbeidere

Et forskningsprosjekt gjennomført blant 100 skiftarbeidere hos Rockwool og Glava i Moss viser at trening kan reversere risikoen for hjerte og karsykdommer.

Forskningsprosjektet startet i 2018 og er ledet av Marit Skogstad, overlege og forskningssjef ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), i samarbeid med bl.a. Rockwool og Ringvoll bedriftshelsetjeneste. Det er kjent fra tidligere at skiftarbeid utgjør en økt risiko for slag, hjerte- og karsykdommer med bakgrunn i at uregelmessig søvnrytme forstyrrer den biologiske klokken. Formålet med prosjektet var å se om det var mulig å reversere sykdomsrisiko ved at skiftarbeidere fikk god oppfølging og anbefalinger rundt kosthold, søvn og trening. Resultater viser at høyintensitetstrening reduserte både blodtrykk og blodsukker i gruppen, faktorer som igjen er viktige for å redusere risiko for slag, hjerte- og karsykdom.

Les hele den interessante artikkelen her (gjengitt etter tillatelse fra Moss Avis); Rockwool-artikkel