Ringvoll bedriftshelsetjeneste bytter navn til Falck

Ringvoll bedriftshelsetjeneste AS ble kjøpt opp av Falck mars 2022

Gjennom dette oppkjøpet, har Falck sikret seg en unik posisjon for å oppnå sin ambisjon om å være en ledende helseaktør også i Norge. Nå har vi besluttet å fusjonere virksomhetene i september 2022, og på bakgrunn av fusjonen endres navn og organisasjonsnummeret.

Ringvoll bedriftshelsetjeneste AS vil sammen med Aktimed Helse AS fra 1.9.2022, være fusjonert inn i Falck Norge AS, og vårt nye organisasjonsnummer blir 991 441 654.

Ringvoll bedriftshelsetjeneste vil endre navn og i fremtiden gå under Falck-merket. I september endres firmanavnet, og endring til ny merkevare vil skje steg for steg inntil alle 36 enheter inklusive Ringvoll sine 5 enheter har endret utseende. Merkeskiftet vil være fullstendig gjennomført i januar 2023.

Falck, som startet som et redningsselskap i Danmark, er i dag et globalt helseselskap med et omfattende tilbud på helseområdet. Gjennom alle forretningsområder er den røde tråden et ønske om å hjelpe mennesker. Les mer om Falck her.

Gjennom navneendringen er Ringvoll bedriftshelsetjeneste integrert med andre selskaper i Falck-gruppen både i Norge og resten av Norden.

– For våre kunder mener vi dette vil ha positive effekter med et vesentlig større fagmiljø innen arbeidsmedisin og bedriftshelse. Vi vil få større leveransekraft både samlet og til hvert av våre lokasjoner. Mest av alt vil mye være som før; alt det gode skal bevares og vi vil fortsette å være til stede lokalt som nå. Vi håper at våre kunder vil oppleve denne styrkingen som positiv, sier daglig leder i Ringvoll, Laila M. Torp.

– Trenden er klar: Hvordan, når og hvor vi jobber er i rask endring for tiden. Som markedsledere skal Falck også være best på utvikling når arbeidslivet endrer seg. Vi vil alltid ha en base innen bedriftshelse. Som en ledende aktør i et bærekraftig arbeidsliv må vi også kunne tilby nye tjenester og ordninger for eksisterende og fremtidige kunder og deres ansatte. Her gir tilhørigheten til Falck nye muligheter.

Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid under nytt navn, og med de samme lokasjonene og de samme personene dere har samarbeidet med tidligere.