Informasjon til våre kunder knyttet til kommende fusjoner og navnebytte

Frisk Gruppen (herunder Aktimed Helse / Frisk Utvikling / Frisk Spesialist / Ringvoll bedriftshelsetjeneste) ble kjøpt opp av Falck høsten 2021. Gjennom dette har Falck sikret seg en unik posisjon for å oppnå sin ambisjon om å være en ledende aktør innen helse og arbeid, også i Norge. Falck vil gjennom denne kommende sammenslåingen bli ledende innen tjenesteområdene  karriererådgivning, bedriftshelsetjeneste, helseformidling og rehabilitering.

Følgende presiseres knyttet til de kommende endringene:

• Fusjon steg 1:
31.08.2022 – Aktimed Helse og Ringvoll BHT fusjoneres inn i Frisk Utvikling AS (Org.nr. 991 441 654)

• Fusjon steg 2:
01.09.2022 – Falck Norge AS fusjoneres inn i Frisk Utvikling (Org.nr. 991 441 654), og Frisk Utvikling AS tar over navnet Falck Norge AS. (se figurene nedenfor for detaljer)

• Frisk Utvikling AS (under navneendring til Falck Norge AS) får nytt kontonummer fra 01.09.2022:
o Nytt kontonummer: 6003 07 02630

Alle tjenester og leveranser vil bli videreført med den samme gode kvaliteten, ressursene og innsatsen som i dagens leveranser.

Alle tjenester og leveranser vil bli videreført med den samme gode kvaliteten, ressursene og innsatsen som i dagens leveranser.

  • I forbindelse med navneendringen, vil det bli gjennomført en endring av selskapets epost-adresser. Vi ønsker i god tid før endringen å sende ut informasjon om de nye adressene. I hovedsak vil det videreføres med fornavn.etternavn@falck.com (erstatter @friskgruppen.no / @aktimedhelse.no / @ringvollbht.no)
  • Selskapets (org.nr. 991 441 654) underenhetsnummer vil bestå uendret
    • Dersom noen av de innfusjonerte selskapene skulle ha en avdeling på samme lokasjon som org.nr. 991 441 654, vil de bli del av dette selskapets underavdeling.

Om det skulle være ytterligere behov for avklaringer, ta gjerne kontakt.

Se vedlagt oversikt over de juridiske endringene som skal gjennomføres. Alle de overdragende selskapenes underavdelinger vil bli overført inn i det samlede Falck Norge AS.

Vennlig hilsen
Lars-Petter Østlie, tlf. 90 60 83 24
Kommersiell direktør, Falck Norge AS

Dagens struktur

Struktur fra og med 01.09.2022