Muskel- og skjelettplager er den hyppigste årsaken til sykefravær i Norge. Undersøkelser viser at mange allikevel velger å gå på jobb med muskel- og skjelettplager. For å forebygge disse plagene er det viktig at virksomheter legger tilrettelegge for helsefremmende arbeidsplasser. Det kan gjøres ved å foreta kartlegging og risikovurdering av ergonomiske arbeidsforhold og gjennomføre hensiktsmessige tilpasninger. God ergonomi handler om at omgivelsene skal tilpasses hvert individ, og ikke motsatt.  Kartleggingen og risikovurderingen kan bidra til å forebygge muskel- og skjelettplager, hindre akutte yrkesskader og ikke minst redusere sykefravær.

Ringvoll BHT har erfarne bedriftsfysioterapeuter som kan bistå på alle nivå innen ergonomi, tilpasset den enkelte virksomhets behov.

Aktuelle artikler

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?20211028113421

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?

28. oktober 2021
Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at 5-10% av norske arbeidstakere føler seg utsatt for mobbing på jobben,...
Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging20211013211253

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging

13. oktober 2021
Smerter i muskler og skjelett er den vanligst årsaken til sykefravær, og rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Tall fra...
Trening gjør godt for skiftarbeidere20210928152435

Trening gjør godt for skiftarbeidere

28. september 2021
Et forskningsprosjekt gjennomført blant 100 skiftarbeidere hos Rockwool og Glava i Moss viser at trening kan reversere risiko...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: