Muskel- og skjelettplager er den hyppigste årsaken til sykefravær i Norge. Undersøkelser viser at mange allikevel velger å gå på jobb med muskel- og skjelettplager. For å forebygge disse plagene er det viktig at virksomheter legger tilrettelegge for helsefremmende arbeidsplasser. Det kan gjøres ved å foreta kartlegging og risikovurdering av ergonomiske arbeidsforhold og gjennomføre hensiktsmessige tilpasninger. God ergonomi handler om at omgivelsene skal tilpasses hvert individ, og ikke motsatt.  Kartleggingen og risikovurderingen kan bidra til å forebygge muskel- og skjelettplager, hindre akutte yrkesskader og ikke minst redusere sykefravær.

Ringvoll BHT har erfarne bedriftsfysioterapeuter som kan bistå på alle nivå innen ergonomi, tilpasset den enkelte virksomhets behov.

Aktuelle artikler

“Avbrekk” i arbeidsdagen20210128150746

“Avbrekk” i arbeidsdagen

28. januar 2021
Ringvoll BHT sine fysioterapeuter har utarbeidet en kort film, «avbrekk i arbeidsdagen». Det er et avbrekk med gode øvelser f...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: