En viktig faktor for å forebygge muskel- og skjelettplager er fysisk aktivitet. Det kan være ulike former for utholdenhetstrening eller styrketrening. Bedriftsfysioterapeuter i Ringvoll BHT kan bistå med å planlegge og gjennomføre aktiviteter som pausegym, inne- og utetreninger, eller oppfølging av enkeltpersoner.  Vi kan tilby opplæring av nøkkelpersoner som kan være pådrivere for å fortsette allerede igangsatt trening i virksomheten. Erfaringer viser at fellestreninger som bygger på riktige premisser bidrar positivt på det sosiale arbeidsmiljøet. Ringvoll BHT tilbyr også ulike fysiske tester og veiledning innen kosthold, stress og søvn.

Aktuelle artikler

“Avbrekk” i arbeidsdagen20210128150746

“Avbrekk” i arbeidsdagen

28. januar 2021
Ringvoll BHT sine fysioterapeuter har utarbeidet en kort film, «avbrekk i arbeidsdagen». Det er et avbrekk med gode øvelser f...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: