En viktig faktor for å forebygge muskel- og skjelettplager er fysisk aktivitet. Det kan være ulike former for utholdenhetstrening eller styrketrening. Bedriftsfysioterapeuter i Ringvoll BHT kan bistå med å planlegge og gjennomføre aktiviteter som pausegym, inne- og utetreninger, eller oppfølging av enkeltpersoner.  Vi kan tilby opplæring av nøkkelpersoner som kan være pådrivere for å fortsette allerede igangsatt trening i virksomheten. Erfaringer viser at fellestreninger som bygger på riktige premisser bidrar positivt på det sosiale arbeidsmiljøet. Ringvoll BHT tilbyr også ulike fysiske tester og veiledning innen kosthold, stress og søvn.

Aktuelle artikler

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?20211028113421

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?

28. oktober 2021
Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at 5-10% av norske arbeidstakere føler seg utsatt for mobbing på jobben,...
Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging20211013211253

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging

13. oktober 2021
Smerter i muskler og skjelett er den vanligst årsaken til sykefravær, og rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Tall fra...
Trening gjør godt for skiftarbeidere20210928152435

Trening gjør godt for skiftarbeidere

28. september 2021
Et forskningsprosjekt gjennomført blant 100 skiftarbeidere hos Rockwool og Glava i Moss viser at trening kan reversere risiko...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: