En viktig faktor for å forebygge muskel- og skjelettplager er fysisk aktivitet. Det kan være ulike former for utholdenhetstrening eller styrketrening. Bedriftsfysioterapeuter i Ringvoll BHT kan bistå med å planlegge og gjennomføre aktiviteter som pausegym, inne- og utetreninger, eller oppfølging av enkeltpersoner.  Vi kan tilby opplæring av nøkkelpersoner som kan være pådrivere for å fortsette allerede igangsatt trening i virksomheten. Erfaringer viser at fellestreninger som bygger på riktige premisser bidrar positivt på det sosiale arbeidsmiljøet. Ringvoll BHT tilbyr også ulike fysiske tester og veiledning innen kosthold, stress og søvn.

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: