Ringvoll BHT tilbyr sine medlemmer kartlegging og risikovurdering av både generelle arbeidsoperasjoner og arbeidsplasser på individ nivå. Det er viktig å ha oversikt over de ergonomiske forholdene arbeidstakerne utsettes for, da spesielt ved endringer i virksomheten og type arbeidsstillinger som flytting til nye lokaler, ombygging, eller innkjøp av nytt utstyr. Eksempler på risikoutsatte arbeidsstillinger er dataarbeidsplass/kontorlandskap, arbeid på lager, forflytning, tunge løft, håndtering av maskiner/utstyr, vibrasjoner og belysning. Alle kartlegginger skal være forankret hos leder. Kartlegging av generelle arbeidsoperasjoner gjøres ofte i tett samarbeid med leder og verneombud.

Aktuelle artikler

“Avbrekk” i arbeidsdagen20210128150746

“Avbrekk” i arbeidsdagen

28. januar 2021
Ringvoll BHT sine fysioterapeuter har utarbeidet en kort film, «avbrekk i arbeidsdagen». Det er et avbrekk med gode øvelser f...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: