Ringvoll BHT tilbyr sine medlemmer kartlegging og risikovurdering av både generelle arbeidsoperasjoner og arbeidsplasser på individ nivå. Det er viktig å ha oversikt over de ergonomiske forholdene arbeidstakerne utsettes for, da spesielt ved endringer i virksomheten og type arbeidsstillinger som flytting til nye lokaler, ombygging, eller innkjøp av nytt utstyr. Eksempler på risikoutsatte arbeidsstillinger er dataarbeidsplass/kontorlandskap, arbeid på lager, forflytning, tunge løft, håndtering av maskiner/utstyr, vibrasjoner og belysning. Alle kartlegginger skal være forankret hos leder. Kartlegging av generelle arbeidsoperasjoner gjøres ofte i tett samarbeid med leder og verneombud.

Aktuelle artikler

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?20211028113421

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?

28. oktober 2021
Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at 5-10% av norske arbeidstakere føler seg utsatt for mobbing på jobben,...
Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging20211013211253

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging

13. oktober 2021
Smerter i muskler og skjelett er den vanligst årsaken til sykefravær, og rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Tall fra...
Trening gjør godt for skiftarbeidere20210928152435

Trening gjør godt for skiftarbeidere

28. september 2021
Et forskningsprosjekt gjennomført blant 100 skiftarbeidere hos Rockwool og Glava i Moss viser at trening kan reversere risiko...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: