Bedriftsfysioterapeuter i Ringvoll BHT kan tilby opplæring og undervisning i hensiktsmessig arbeidsstillinger og ergonomi for både grupper og enkeltindivider. Kursene kan tilpasses virksomheten, slik at den blir mest mulig målrettet ut fra type belastning og bransje. Vi kan også tilby bransjerettede kurs med deltagere innenfor samme type belastning.  Erfaringsmessig ser vi at muskel- og skjelettplager er sammensatt, og påvirkes også av livsstil og helse generelt, og tilbyr derfor opplæring/kurs innen fysisk aktivitet, kosthold, trening, søvn og stress.

Aktuelle artikler

“Avbrekk” i arbeidsdagen20210128150746

“Avbrekk” i arbeidsdagen

28. januar 2021
Ringvoll BHT sine fysioterapeuter har utarbeidet en kort film, «avbrekk i arbeidsdagen». Det er et avbrekk med gode øvelser f...