Bedriftsfysioterapeuter i Ringvoll BHT kan tilby opplæring og undervisning i hensiktsmessig arbeidsstillinger og ergonomi for både grupper og enkeltindivider. Kursene kan tilpasses virksomheten, slik at den blir mest mulig målrettet ut fra type belastning og bransje. Vi kan også tilby bransjerettede kurs med deltagere innenfor samme type belastning.  Erfaringsmessig ser vi at muskel- og skjelettplager er sammensatt, og påvirkes også av livsstil og helse generelt, og tilbyr derfor opplæring/kurs innen fysisk aktivitet, kosthold, trening, søvn og stress.

[tribe_events_list category=»ergonomi»]

Aktuelle artikler

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?20211028113421

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?

28. oktober 2021
Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at 5-10% av norske arbeidstakere føler seg utsatt for mobbing på jobben,...
Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging20211013211253

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging

13. oktober 2021
Smerter i muskler og skjelett er den vanligst årsaken til sykefravær, og rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Tall fra...
Trening gjør godt for skiftarbeidere20210928152435

Trening gjør godt for skiftarbeidere

28. september 2021
Et forskningsprosjekt gjennomført blant 100 skiftarbeidere hos Rockwool og Glava i Moss viser at trening kan reversere risiko...