Virksomheter skal tilrettelegge for at ansatte har et trygt og godt arbeidsmiljø, og påse at de som utsettes for eksponeringer jevnlig får undersøkt helsen sin basert på de aktuelle eksponeringer eller skader som kan oppstå. Ringvoll BHT har helsekontorer ved alle sine avdelinger, men kan også gjennomføre helseundersøkelser og -leveranser ute hos bedrift dersom det er mer hensiktsmessig. Her er de viktigste tjenestene for å kartlegge og forebygge god arbeidshelse for ansatte i deres virksomhet.

Aktuelle artikler

“Avbrekk” i arbeidsdagen20210128150746

“Avbrekk” i arbeidsdagen

28. januar 2021
Ringvoll BHT sine fysioterapeuter har utarbeidet en kort film, «avbrekk i arbeidsdagen». Det er et avbrekk med gode øvelser f...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: