Virksomheter skal tilrettelegge for at ansatte har et trygt og godt arbeidsmiljø, og påse at de som utsettes for eksponeringer jevnlig får undersøkt helsen sin basert på de aktuelle eksponeringer eller skader som kan oppstå. Ringvoll BHT har helsekontorer ved alle sine avdelinger, men kan også gjennomføre helseundersøkelser og -leveranser ute hos bedrift dersom det er mer hensiktsmessig. Her er de viktigste tjenestene for å kartlegge og forebygge god arbeidshelse for ansatte i deres virksomhet.

Aktuelle artikler

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?20211028113421

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?

28. oktober 2021
Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at 5-10% av norske arbeidstakere føler seg utsatt for mobbing på jobben,...
Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging20211013211253

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging

13. oktober 2021
Smerter i muskler og skjelett er den vanligst årsaken til sykefravær, og rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Tall fra...
Trening gjør godt for skiftarbeidere20210928152435

Trening gjør godt for skiftarbeidere

28. september 2021
Et forskningsprosjekt gjennomført blant 100 skiftarbeidere hos Rockwool og Glava i Moss viser at trening kan reversere risiko...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: