Ringvoll BHT ønsker å være en positiv bidragsyter i virksomhetens AKAN-arbeid på organisasjonsnivå, mot spesielle risikogrupper og på individ nivå. Vi etterstreber å ha et tett og godt samarbeid, slik at vi kan bistå virksomheten med god, målrettet veiledning og opplæring på de ulike nivåene. Vår visjon er å jobbe proaktiv, noe som er av stor betydning for å jobbe forebyggende og ha mulighet til en tidlig intervensjon ved tilfeller/saker. Ved tilfeller på individ-nivå, bistår vi med veiledning til leder som har ansvar for den ansatte, i tillegg til oppfølging av den enkelte med prøvetakning, oppfølgingsmøter og støttesamtaler.

Aktuelle artikler

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?20211028113421

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?

28. oktober 2021
Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at 5-10% av norske arbeidstakere føler seg utsatt for mobbing på jobben,...
Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging20211013211253

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging

13. oktober 2021
Smerter i muskler og skjelett er den vanligst årsaken til sykefravær, og rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Tall fra...
Trening gjør godt for skiftarbeidere20210928152435

Trening gjør godt for skiftarbeidere

28. september 2021
Et forskningsprosjekt gjennomført blant 100 skiftarbeidere hos Rockwool og Glava i Moss viser at trening kan reversere risiko...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: