Ringvoll BHT ønsker å være en positiv bidragsyter i virksomhetens AKAN-arbeid på organisasjonsnivå, mot spesielle risikogrupper og på individ nivå. Vi etterstreber å ha et tett og godt samarbeid, slik at vi kan bistå virksomheten med god, målrettet veiledning og opplæring på de ulike nivåene. Vår visjon er å jobbe proaktiv, noe som er av stor betydning for å jobbe forebyggende og ha mulighet til en tidlig intervensjon ved tilfeller/saker. Ved tilfeller på individ-nivå, bistår vi med veiledning til leder som har ansvar for den ansatte, i tillegg til oppfølging av den enkelte med prøvetakning, oppfølgingsmøter og støttesamtaler.

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: