Ringvoll BHT har skadestue og arbeidsmedisinsk poliklinikk ved alle sine avdelinger med mulighet for behandling av små skader som sying av kutt, dyrebitt, etseskader, fjerne fremmedlegemer på øye, behandle mindre brannsår mm., og henviser videre etter vurdering av lege ved behov. Ved arbeidsrelaterte plager kan vi vurdere, utrede, behandle eller henvise videre til vurdering av yrkessykdom. Vi utfører funksjonsvurderinger på forespørsel, mest ved bruk av lege, men her vil også fysioterapeut bistå ved ergonomiske utfordringer.

Ved skadestuene kan vi følge opp ansattes skader med sårskift, suturfjerning (fjerne sting), samt foreta øreskylling med egnet utstyr. Vi kan også følge opp ansatte med redusert funksjonsevne som følge av skade, både i forhold til selve skaden, og rådgivning med tanke på tilrettelegging/oppstart i jobb etter skade til både den ansatte og leder.

Ta kontakt med vårt sentralbord, tlf. 69 25 31 06, for å avtale tid ved arbeidsmedisinsk poliklinikk og skadestue.

Aktuelle artikler

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?20211028113421

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?

28. oktober 2021
Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at 5-10% av norske arbeidstakere føler seg utsatt for mobbing på jobben,...
Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging20211013211253

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging

13. oktober 2021
Smerter i muskler og skjelett er den vanligst årsaken til sykefravær, og rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Tall fra...
Trening gjør godt for skiftarbeidere20210928152435

Trening gjør godt for skiftarbeidere

28. september 2021
Et forskningsprosjekt gjennomført blant 100 skiftarbeidere hos Rockwool og Glava i Moss viser at trening kan reversere risiko...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: