Enkelte yrkesgrupper stiller spesielle helsekrav til ansatte som skal utføre bestemte arbeidsoppgaver, og arbeidsgiver må dokumentere at ansatte tilfredsstiller de helsekrav som kreves. I Ringvoll BHT har vi bedriftsleger og arbeidsmedisiner som er sertifiserte, og tilbyr følgende helseattester;

  • Førerkort
  • Togfører
  • Røykdykker
  • Sjømann
  • Offshore
  • Yrkesdykker

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: