Ringvoll BHT tilbyr målrettet arbeidshelseundersøkelser etter gjeldende lovverk og arbeidstilsynets anbefalinger. Se hvilke virksomheter som har plikt til å til å gjennomføre eller tilby HU her. ​

HU tar utgangspunkt i virksomhetens risikovurdering ut fra eksponeringer de ansatte utsettes for, og vi vil sammen med leder og ansatte representant kartlegge hvilket innhold HU for ansatte i deres virksomhet bør ha. Under HU kartlegges psykososialt og fysisk arbeidsmiljø, og ved behov kan følgende prøver være aktuelle;

  • Spirometri (lungefunksjonstest)
  • Audiometri (hørselstest)
  • Blodtrykk
  • Blodprøver
  • Synstest

Foruten overvåkning av arbeidshelse og -eksponering, kartlegges den ansattes kunnskap om helsefarer og -risiko i forbindelse med jobb, og det gis informasjon om hva den ansatte selv kan gjøre for å fremme og forebygge god helse.

HU gjennomføres av bedriftssykepleier, -lege eller -fysioterapeut avhengig av eksponering. Hyppigheten for HU anbefales hvert tredje år, men ved høy arbeidsrisiko og helseeksponering bør den gjennomføres oftere. Ringvoll BHT oppsummerer HU, og utarbeider en rapport i virksomheter med flere enn 10 ansatte, som presenteres til aktuelle personer i virksomheten.

Aktuelle artikler

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?20211028113421

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?

28. oktober 2021
Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at 5-10% av norske arbeidstakere føler seg utsatt for mobbing på jobben,...
Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging20211013211253

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging

13. oktober 2021
Smerter i muskler og skjelett er den vanligst årsaken til sykefravær, og rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Tall fra...
Trening gjør godt for skiftarbeidere20210928152435

Trening gjør godt for skiftarbeidere

28. september 2021
Et forskningsprosjekt gjennomført blant 100 skiftarbeidere hos Rockwool og Glava i Moss viser at trening kan reversere risiko...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: