Ringvoll BHT tilbyr målrettet arbeidshelseundersøkelser etter gjeldende lovverk og arbeidstilsynets anbefalinger. Se hvilke virksomheter som har plikt til å til å gjennomføre eller tilby HU her. ​

HU tar utgangspunkt i virksomhetens risikovurdering ut fra eksponeringer de ansatte utsettes for, og vi vil sammen med leder og ansatte representant kartlegge hvilket innhold HU for ansatte i deres virksomhet bør ha. Under HU kartlegges psykososialt og fysisk arbeidsmiljø, og ved behov kan følgende prøver være aktuelle;

  • Spirometri (lungefunksjonstest)
  • Audiometri (hørselstest)
  • Blodtrykk
  • Blodprøver
  • Synstest

Foruten overvåkning av arbeidshelse og -eksponering, kartlegges den ansattes kunnskap om helsefarer og -risiko i forbindelse med jobb, og det gis informasjon om hva den ansatte selv kan gjøre for å fremme og forebygge god helse.

HU gjennomføres av bedriftssykepleier, -lege eller -fysioterapeut avhengig av eksponering. Hyppigheten for HU anbefales hvert tredje år, men ved høy arbeidsrisiko og helseeksponering bør den gjennomføres oftere. Ringvoll BHT oppsummerer HU, og utarbeider en rapport i virksomheter med flere enn 10 ansatte, som presenteres til aktuelle personer i virksomheten.

Aktuelle artikler

Årets influensavaksine20210908100922

Årets influensavaksine

8. september 2021
Ringvoll bedriftshelsetjeneste tilbyr også i år vaksinering mot årets sesonginfluensa til våre kunder/medlemmer.   Folkehelse...
Avspenning, økt energinivå og bedre konsentrasjon – kurs i MediYoga20210427140523

Avspenning, økt energinivå og bedre konsentrasjon – kurs i MediYoga

27. april 2021
MediYoga – medisinsk yoga er en terapeutisk yogaform som tar utgangspunkt i opprinnelig yoga fra nord India og Tibet. MediYog...
“Avbrekk” i arbeidsdagen20210128150746

“Avbrekk” i arbeidsdagen

28. januar 2021
Ringvoll BHT sine fysioterapeuter har utarbeidet en kort film, «avbrekk i arbeidsdagen». Det er et avbrekk med gode øvelser f...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: