Alle arbeidstakere har krav på et trygt arbeidsmiljø, og vaksinasjon kan bidra sammen med andre virkemidler til å oppnå dette. Vaksinasjon av arbeidstakere har som hovedformål å 1) redusere risiko for sykdom hos arbeidstakere som blir eksponert for biologiske faktorer i arbeidssammenheng, 2) hindre at arbeidstakere sprer smitte videre og 3) redusere sykefravær, opprettholde beredskap og kapasitet. Folkehelseinstituttet (FHI) har utarbeidet en god oversikt over ulike yrkesgrupper og beskrivelse av ansvarsforhold som gjelder ved vaksinasjon her.

Ringvoll BHT utfører vaksinasjon i samarbeid med, og etter risikovurdering utført i bedriften. Vi tilbyr følgende yrkesvaksinasjon;

  • Helsepersonell/tannhelsepersonell/ansatte ved veterinærkontorer
  • Renholdsarbeidere
  • Ansatte som jobber med vann og avløp
  • Skogsarbeidere, bønder, vaktmestertjenester
  • Øvrige yrkesgrupper med behov
  • Reisevaksinasjon av ansatte med behov for vaksineprogram og reisevesker for arbeidsreiser i hele verden
  • Influensavaksiner

Aktuelle artikler

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?20211028113421

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?

28. oktober 2021
Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at 5-10% av norske arbeidstakere føler seg utsatt for mobbing på jobben,...
Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging20211013211253

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging

13. oktober 2021
Smerter i muskler og skjelett er den vanligst årsaken til sykefravær, og rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Tall fra...
Trening gjør godt for skiftarbeidere20210928152435

Trening gjør godt for skiftarbeidere

28. september 2021
Et forskningsprosjekt gjennomført blant 100 skiftarbeidere hos Rockwool og Glava i Moss viser at trening kan reversere risiko...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: