Alle arbeidstakere har krav på et trygt arbeidsmiljø, og vaksinasjon kan bidra sammen med andre virkemidler til å oppnå dette. Vaksinasjon av arbeidstakere har som hovedformål å 1) redusere risiko for sykdom hos arbeidstakere som blir eksponert for biologiske faktorer i arbeidssammenheng, 2) hindre at arbeidstakere sprer smitte videre og 3) redusere sykefravær, opprettholde beredskap og kapasitet. Folkehelseinstituttet (FHI) har utarbeidet en god oversikt over ulike yrkesgrupper og beskrivelse av ansvarsforhold som gjelder ved vaksinasjon her.

Ringvoll BHT utfører vaksinasjon i samarbeid med, og etter risikovurdering utført i bedriften. Vi tilbyr følgende yrkesvaksinasjon;

  • Helsepersonell/tannhelsepersonell/ansatte ved veterinærkontorer
  • Renholdsarbeidere
  • Ansatte som jobber med vann og avløp
  • Skogsarbeidere, bønder, vaktmestertjenester
  • Øvrige yrkesgrupper med behov
  • Reisevaksinasjon av ansatte med behov for vaksineprogram og reisevesker for arbeidsreiser i hele verden
  • Influensavaksiner

Aktuelle artikler

“Avbrekk” i arbeidsdagen20210128150746

“Avbrekk” i arbeidsdagen

28. januar 2021
Ringvoll BHT sine fysioterapeuter har utarbeidet en kort film, «avbrekk i arbeidsdagen». Det er et avbrekk med gode øvelser f...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: