Sist avholdte Kurs

HMS-grunnkurs – november 2022

Avdeling Moss Lilleengveien 8, inngang A, Moss

HMS-grunnkurs går over 3 dager, og tilfredsstiller kravet til grunnopplæring til verneombud og AMU-medlemmer hjemlet i arbeidsmiljøloven § 6-5. Kurset inneholder foredrag og hjemmeoppgave. Deltakere oppfordres til å bidra aktivt med egne erfaringer. Dato: 8., 10. og 17. november 2022 Tid: 09:00 - 15:00 Pris: kr 7 000,- / 8 500,- (medlem/ikke medlem) Pris er …
Les mer HMS-grunnkurs – november 2022

Gratis

HMS-oppfriskningskurs – oktober 2022

Avdeling Halden Knivsøveien 16, Halden

HMS-oppfriskningskurs er for verneombud, AMU-medlemmer og andre som har grunnkurset fra tidligere, som ønsker en oppfriskning i tillegg til det gjennomgått nyheter innen bl.a. arbeidsmiljølov, roller og ansvar i HMS-arbeidet og systematisk HMS-arbeid. Pris: kr 2 400,- Pris er per person, og inkluderer lunsj, kursmateriell og kursbevis.

Gratis

HMS-kurs for ledere – september 2022

Avdeling Halden Knivsøveien 16, Halden

Dagskurs for ledere i grunnleggende HMS. Kurset egner seg for ledere og arbeidstakere med leder- og personalansvar. Kurset tilfredsstiller kravene til HMS-opplæring for ledere hjemlet i § 3-5 og 3-2 i arbeidsmiljøloven. Deltakerne oppfordres til å bidra aktivt med egne erfaringer. Pris: kr 2 800,- Pris per person som inkluderer lunsj, kursmateriell og kursbevis.

Gratis