Psykososialt arbeidsmiljø er en samlebetegnelse hvor psykologiske, sosiale og organisatoriske faktorer inngår. De psykologiske faktorene omfatter arbeidsoppgaver og -innhold, og kan beskrives nærmere som arbeidsmengde, tidspress, mestring og rollekonflikter. De sosiale faktorene omhandler de mellommenneskelige faktorene, og hvordan man forholder seg til andre personer som kollegaer, ledere, kunder, klienter eller øvrige relasjonelle forhold.

De organisatoriske faktorene er måten bedriften er organisert med tanke på avdelinger, ledernivåer og hvem man rapporterer til. Summen av alle disse faktorene påvirker, og har betydning for den enkelte arbeidstakers vurdering av det psykososiale arbeidsmiljøet. Ringvoll BHT har erfaren organisasjonsrådgiver, HMS rådgivere, kognitiv terapeut og psykolog som kan bistå virksomheter, ledere og arbeidstakere på ulike nivåer.

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: