Psykososialt arbeidsmiljø er en samlebetegnelse hvor psykologiske, sosiale og organisatoriske faktorer inngår. De psykologiske faktorene omfatter arbeidsoppgaver og -innhold, og kan beskrives nærmere som arbeidsmengde, tidspress, mestring og rollekonflikter. De sosiale faktorene omhandler de mellommenneskelige faktorene, og hvordan man forholder seg til andre personer som kollegaer, ledere, kunder, klienter eller øvrige relasjonelle forhold.

De organisatoriske faktorene er måten bedriften er organisert med tanke på avdelinger, ledernivåer og hvem man rapporterer til. Summen av alle disse faktorene påvirker, og har betydning for den enkelte arbeidstakers vurdering av det psykososiale arbeidsmiljøet. Ringvoll BHT har erfaren organisasjonsrådgiver, HMS rådgivere, kognitiv terapeut og psykolog som kan bistå virksomheter, ledere og arbeidstakere på ulike nivåer.

Aktuelle artikler

Avspenning, økt energinivå og bedre konsentrasjon – kurs i MediYoga20210427140523

Avspenning, økt energinivå og bedre konsentrasjon – kurs i MediYoga

27. april 2021
MediYoga – medisinsk yoga er en terapeutisk yogaform som tar utgangspunkt i opprinnelig yoga fra nord India og Tibet. MediYog...
Kurs i «Arbeidsmiljø og egen mestring i koronatiden»20210217172644

Kurs i «Arbeidsmiljø og egen mestring i koronatiden»

17. februar 2021
Ringvoll BHT har utviklet et kurs basert på behov i den spesielle tiden hvor mange ansatte har fått endret arbeidssituasjonen...
Smittevern vs. godt psykososialt arbeidsmiljø? JA takk begge deler!20210120135811

Smittevern vs. godt psykososialt arbeidsmiljø? JA takk begge deler!

20. januar 2021
Endelig ser vi en tendens til at smittekurven for covid-19 er i ferd med å flate ut/svakt nedadgående i Norge, og inngripende...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: