Psykososialt arbeidsmiljø er en samlebetegnelse hvor psykologiske, sosiale og organisatoriske faktorer inngår. De psykologiske faktorene omfatter arbeidsoppgaver og -innhold, og kan beskrives nærmere som arbeidsmengde, tidspress, mestring og rollekonflikter. De sosiale faktorene omhandler de mellommenneskelige faktorene, og hvordan man forholder seg til andre personer som kollegaer, ledere, kunder, klienter eller øvrige relasjonelle forhold.

De organisatoriske faktorene er måten bedriften er organisert med tanke på avdelinger, ledernivåer og hvem man rapporterer til. Summen av alle disse faktorene påvirker, og har betydning for den enkelte arbeidstakers vurdering av det psykososiale arbeidsmiljøet. Ringvoll BHT har erfaren organisasjonsrådgiver, HMS rådgivere, kognitiv terapeut og psykolog som kan bistå virksomheter, ledere og arbeidstakere på ulike nivåer.

Aktuelle artikler

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?20211028113421

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?

28. oktober 2021
Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at 5-10% av norske arbeidstakere føler seg utsatt for mobbing på jobben,...
Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging20211013211253

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging

13. oktober 2021
Smerter i muskler og skjelett er den vanligst årsaken til sykefravær, og rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Tall fra...
Trening gjør godt for skiftarbeidere20210928152435

Trening gjør godt for skiftarbeidere

28. september 2021
Et forskningsprosjekt gjennomført blant 100 skiftarbeidere hos Rockwool og Glava i Moss viser at trening kan reversere risiko...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: