En faktaundersøkelse er en metode for å kartlegge og dokumentere faktiske forhold rundt arbeidsmiljøsaker som konflikter, trakassering eller andre varslingssaker i tilknytning til arbeidsplassen. En person kan oppleve kritikkverdige og uholdbare forhold fra ledere, kollegaer, eller andre personer utenfor virksomheten man må samhandle med som f.eks. kunder, klienter eller pasienter.

Det stilles store krav til god saksbehandlingen for en realistisk faktaundersøkelse, og rettssikkerheten til alle parter må ivaretas til det beste for alle. Ringvoll BHT har flere ansatte som er godkjente faktaundersøkere, med god erfaring i å gjennomføre faktaundersøkelser.

Vi kan bistå virksomheter som en nøytral part, og med bakgrunn i det skape tillit, samt sikre en best mulig gjennomføring hvor viktige prinsipper som; habilitet, kontradiksjon (alle parter må få lik mulighet til å fortelle sin versjon), dokumentasjon og personvern følges.

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: