En faktaundersøkelse er en metode for å kartlegge og dokumentere faktiske forhold rundt arbeidsmiljøsaker som konflikter, trakassering eller andre varslingssaker i tilknytning til arbeidsplassen. En person kan oppleve kritikkverdige og uholdbare forhold fra ledere, kollegaer, eller andre personer utenfor virksomheten man må samhandle med som f.eks. kunder, klienter eller pasienter.

Det stilles store krav til god saksbehandlingen for en realistisk faktaundersøkelse, og rettssikkerheten til alle parter må ivaretas til det beste for alle. Ringvoll BHT har flere ansatte som er godkjente faktaundersøkere, med god erfaring i å gjennomføre faktaundersøkelser.

Vi kan bistå virksomheter som en nøytral part, og med bakgrunn i det skape tillit, samt sikre en best mulig gjennomføring hvor viktige prinsipper som; habilitet, kontradiksjon (alle parter må få lik mulighet til å fortelle sin versjon), dokumentasjon og personvern følges.

Aktuelle artikler

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?20211028113421

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?

28. oktober 2021
Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at 5-10% av norske arbeidstakere føler seg utsatt for mobbing på jobben,...
Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging20211013211253

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging

13. oktober 2021
Smerter i muskler og skjelett er den vanligst årsaken til sykefravær, og rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Tall fra...
Trening gjør godt for skiftarbeidere20210928152435

Trening gjør godt for skiftarbeidere

28. september 2021
Et forskningsprosjekt gjennomført blant 100 skiftarbeidere hos Rockwool og Glava i Moss viser at trening kan reversere risiko...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: