En faktaundersøkelse er en metode for å kartlegge og dokumentere faktiske forhold rundt arbeidsmiljøsaker som konflikter, trakassering eller andre varslingssaker i tilknytning til arbeidsplassen. En person kan oppleve kritikkverdige og uholdbare forhold fra ledere, kollegaer, eller andre personer utenfor virksomheten man må samhandle med som f.eks. kunder, klienter eller pasienter.

Det stilles store krav til god saksbehandlingen for en realistisk faktaundersøkelse, og rettssikkerheten til alle parter må ivaretas til det beste for alle. Ringvoll BHT har flere ansatte som er godkjente faktaundersøkere, med god erfaring i å gjennomføre faktaundersøkelser.

Vi kan bistå virksomheter som en nøytral part, og med bakgrunn i det skape tillit, samt sikre en best mulig gjennomføring hvor viktige prinsipper som; habilitet, kontradiksjon (alle parter må få lik mulighet til å fortelle sin versjon), dokumentasjon og personvern følges.

Aktuelle artikler

Avspenning, økt energinivå og bedre konsentrasjon – kurs i MediYoga20210427140523

Avspenning, økt energinivå og bedre konsentrasjon – kurs i MediYoga

27. april 2021
MediYoga – medisinsk yoga er en terapeutisk yogaform som tar utgangspunkt i opprinnelig yoga fra nord India og Tibet. MediYog...
Kurs i «Arbeidsmiljø og egen mestring i koronatiden»20210217172644

Kurs i «Arbeidsmiljø og egen mestring i koronatiden»

17. februar 2021
Ringvoll BHT har utviklet et kurs basert på behov i den spesielle tiden hvor mange ansatte har fått endret arbeidssituasjonen...
Smittevern vs. godt psykososialt arbeidsmiljø? JA takk begge deler!20210120135811

Smittevern vs. godt psykososialt arbeidsmiljø? JA takk begge deler!

20. januar 2021
Endelig ser vi en tendens til at smittekurven for covid-19 er i ferd med å flate ut/svakt nedadgående i Norge, og inngripende...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: