Forskning viser at et dårlig psykososialt arbeidsmiljø kan føre til alvorlige helsemessige og sosiale konsekvenser. Jevnlige kartlegginger av det psykososiale arbeidsmiljøet gir en god status på forholdene i deres virksomhet. Det blir da synlig hvilke områder som bør bevares og hva som bør utvikles ved arbeidsmiljøet med tanke på å forebygge en uheldig utvikling av et arbeidsmiljø.

Ringvoll BHT benytter standardiserte spørreskjemaer som gjør det mulig å sammenlikne referanseverdier på om det psykososiale arbeidsmiljøet er godt, tilfredsstillende eller mindre godt. Kartleggingene kan gjennomføres ved ulike metoder (intervju, gruppesamtaler eller spørreskjemaer eller en kombinasjon bestående av spørreskjema og samtaler i etterkant) etter hva som er mest hensiktsmessig. Alle kartlegginger oppsummeres i en skriftlig rapport, og tilbakemeldingene skjer på en god og hensiktsmessig måte som avtales med oppdragsgiver.

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: