Forskning viser at et dårlig psykososialt arbeidsmiljø kan føre til alvorlige helsemessige og sosiale konsekvenser. Jevnlige kartlegginger av det psykososiale arbeidsmiljøet gir en god status på forholdene i deres virksomhet. Det blir da synlig hvilke områder som bør bevares og hva som bør utvikles ved arbeidsmiljøet med tanke på å forebygge en uheldig utvikling av et arbeidsmiljø.

Ringvoll BHT benytter standardiserte spørreskjemaer som gjør det mulig å sammenlikne referanseverdier på om det psykososiale arbeidsmiljøet er godt, tilfredsstillende eller mindre godt. Kartleggingene kan gjennomføres ved ulike metoder (intervju, gruppesamtaler eller spørreskjemaer eller en kombinasjon bestående av spørreskjema og samtaler i etterkant) etter hva som er mest hensiktsmessig. Alle kartlegginger oppsummeres i en skriftlig rapport, og tilbakemeldingene skjer på en god og hensiktsmessig måte som avtales med oppdragsgiver.

Aktuelle artikler

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?20211028113421

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?

28. oktober 2021
Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at 5-10% av norske arbeidstakere føler seg utsatt for mobbing på jobben,...
Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging20211013211253

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging

13. oktober 2021
Smerter i muskler og skjelett er den vanligst årsaken til sykefravær, og rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Tall fra...
Trening gjør godt for skiftarbeidere20210928152435

Trening gjør godt for skiftarbeidere

28. september 2021
Et forskningsprosjekt gjennomført blant 100 skiftarbeidere hos Rockwool og Glava i Moss viser at trening kan reversere risiko...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: