Forskning viser at et dårlig psykososialt arbeidsmiljø kan føre til alvorlige helsemessige og sosiale konsekvenser. Jevnlige kartlegginger av det psykososiale arbeidsmiljøet gir en god status på forholdene i deres virksomhet. Det blir da synlig hvilke områder som bør bevares og hva som bør utvikles ved arbeidsmiljøet med tanke på å forebygge en uheldig utvikling av et arbeidsmiljø.

Ringvoll BHT benytter standardiserte spørreskjemaer som gjør det mulig å sammenlikne referanseverdier på om det psykososiale arbeidsmiljøet er godt, tilfredsstillende eller mindre godt. Kartleggingene kan gjennomføres ved ulike metoder (intervju, gruppesamtaler eller spørreskjemaer eller en kombinasjon bestående av spørreskjema og samtaler i etterkant) etter hva som er mest hensiktsmessig. Alle kartlegginger oppsummeres i en skriftlig rapport, og tilbakemeldingene skjer på en god og hensiktsmessig måte som avtales med oppdragsgiver.

Aktuelle artikler

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging20211013211253

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging

13. oktober 2021
Smerter i muskler og skjelett er den vanligst årsaken til sykefravær, og rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Tall fra...
Trening gjør godt for skiftarbeidere20210928152435

Trening gjør godt for skiftarbeidere

28. september 2021
Et forskningsprosjekt gjennomført blant 100 skiftarbeidere hos Rockwool og Glava i Moss viser at trening kan reversere risiko...
Avspenning, økt energinivå og bedre konsentrasjon – kurs i MediYoga20210427140523

Avspenning, økt energinivå og bedre konsentrasjon – kurs i MediYoga

27. april 2021
MediYoga – medisinsk yoga er en terapeutisk yogaform som tar utgangspunkt i opprinnelig yoga fra nord India og Tibet. MediYog...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: