Forskning viser at et dårlig psykososialt arbeidsmiljø kan føre til alvorlige helsemessige og sosiale konsekvenser. Jevnlige kartlegginger av det psykososiale arbeidsmiljøet gir en god status på forholdene i deres virksomhet. Det blir da synlig hvilke områder som bør bevares og hva som bør utvikles ved arbeidsmiljøet med tanke på å forebygge en uheldig utvikling av et arbeidsmiljø.

Ringvoll BHT benytter standardiserte spørreskjemaer som gjør det mulig å sammenlikne referanseverdier på om det psykososiale arbeidsmiljøet er godt, tilfredsstillende eller mindre godt. Kartleggingene kan gjennomføres ved ulike metoder (intervju, gruppesamtaler eller spørreskjemaer eller en kombinasjon bestående av spørreskjema og samtaler i etterkant) etter hva som er mest hensiktsmessig. Alle kartlegginger oppsummeres i en skriftlig rapport, og tilbakemeldingene skjer på en god og hensiktsmessig måte som avtales med oppdragsgiver.

Aktuelle artikler

Avspenning, økt energinivå og bedre konsentrasjon – kurs i MediYoga20210427140523

Avspenning, økt energinivå og bedre konsentrasjon – kurs i MediYoga

27. april 2021
MediYoga – medisinsk yoga er en terapeutisk yogaform som tar utgangspunkt i opprinnelig yoga fra nord India og Tibet. MediYog...
Kurs i «Arbeidsmiljø og egen mestring i koronatiden»20210217172644

Kurs i «Arbeidsmiljø og egen mestring i koronatiden»

17. februar 2021
Ringvoll BHT har utviklet et kurs basert på behov i den spesielle tiden hvor mange ansatte har fått endret arbeidssituasjonen...
Smittevern vs. godt psykososialt arbeidsmiljø? JA takk begge deler!20210120135811

Smittevern vs. godt psykososialt arbeidsmiljø? JA takk begge deler!

20. januar 2021
Endelig ser vi en tendens til at smittekurven for covid-19 er i ferd med å flate ut/svakt nedadgående i Norge, og inngripende...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: