Mennesker er ulike og det gjenspeiler seg på en arbeidsplass hvor man ofte ønsker ulikheter for å utvikle organisasjonen, samtidig som man utfyller hverandre i forhold til hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres. Ulikheter og konflikter kan være sunt for organisasjoner dersom det er en kultur for det, og de håndteres på en fornuftig og god måte.

Uløste konflikter er alltid negative, de går ikke over av seg selv, og kan bli en utfordring som kan prege hele arbeidsplassen dersom de forblir uløste. Hovedansvaret for å håndtere en konflikt ligger hos leder sammen med de involverte partene. Ringvoll BHT kan bistå med lederstøtte og opplæring som kan gjøre leder tryggere, spesielt innen kommunikasjonsferdigheter, for å håndtere konflikter på en god måte.

Vi kan også bistå som en nøytral part som mekler i mer fastlåste konflikter. Vår arbeidsmetodikk er samtaler med partene, hver for seg og/eller sammen, og målet er at partene finner forståelse for hverandre og saken, for selv å finne løsninger på utfordringene som har skapt konfliktene. Erfaringer fra flere konflikter viser at det ofte har utspring i misforståelser som aldri er blitt oppklart og over tid kan en situasjon som i utgangspunktet var en liten misforståelse utvikle seg til en personkonflikt som både de impliserte partene og kollegene bli sterkt preget av på en negativ måte.

Aktuelle artikler

Avspenning, økt energinivå og bedre konsentrasjon – kurs i MediYoga20210427140523

Avspenning, økt energinivå og bedre konsentrasjon – kurs i MediYoga

27. april 2021
MediYoga – medisinsk yoga er en terapeutisk yogaform som tar utgangspunkt i opprinnelig yoga fra nord India og Tibet. MediYog...
Kurs i «Arbeidsmiljø og egen mestring i koronatiden»20210217172644

Kurs i «Arbeidsmiljø og egen mestring i koronatiden»

17. februar 2021
Ringvoll BHT har utviklet et kurs basert på behov i den spesielle tiden hvor mange ansatte har fått endret arbeidssituasjonen...
Smittevern vs. godt psykososialt arbeidsmiljø? JA takk begge deler!20210120135811

Smittevern vs. godt psykososialt arbeidsmiljø? JA takk begge deler!

20. januar 2021
Endelig ser vi en tendens til at smittekurven for covid-19 er i ferd med å flate ut/svakt nedadgående i Norge, og inngripende...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: