Mennesker er ulike og det gjenspeiler seg på en arbeidsplass hvor man ofte ønsker ulikheter for å utvikle organisasjonen, samtidig som man utfyller hverandre i forhold til hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres. Ulikheter og konflikter kan være sunt for organisasjoner dersom det er en kultur for det, og de håndteres på en fornuftig og god måte.

Uløste konflikter er alltid negative, de går ikke over av seg selv, og kan bli en utfordring som kan prege hele arbeidsplassen dersom de forblir uløste. Hovedansvaret for å håndtere en konflikt ligger hos leder sammen med de involverte partene. Ringvoll BHT kan bistå med lederstøtte og opplæring som kan gjøre leder tryggere, spesielt innen kommunikasjonsferdigheter, for å håndtere konflikter på en god måte.

Vi kan også bistå som en nøytral part som mekler i mer fastlåste konflikter. Vår arbeidsmetodikk er samtaler med partene, hver for seg og/eller sammen, og målet er at partene finner forståelse for hverandre og saken, for selv å finne løsninger på utfordringene som har skapt konfliktene. Erfaringer fra flere konflikter viser at det ofte har utspring i misforståelser som aldri er blitt oppklart og over tid kan en situasjon som i utgangspunktet var en liten misforståelse utvikle seg til en personkonflikt som både de impliserte partene og kollegene bli sterkt preget av på en negativ måte.

Aktuelle artikler

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?20211028113421

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?

28. oktober 2021
Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at 5-10% av norske arbeidstakere føler seg utsatt for mobbing på jobben,...
Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging20211013211253

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging

13. oktober 2021
Smerter i muskler og skjelett er den vanligst årsaken til sykefravær, og rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Tall fra...
Trening gjør godt for skiftarbeidere20210928152435

Trening gjør godt for skiftarbeidere

28. september 2021
Et forskningsprosjekt gjennomført blant 100 skiftarbeidere hos Rockwool og Glava i Moss viser at trening kan reversere risiko...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: