Ringvoll BHT bistår virksomheter i ulike krisesituasjoner på organisasjonsnivå og for enkelt ansatte i virksomheten. Eksempler på kriser i en organisasjon kan være ulykker/plutselig dødsfall i virksomheten, eller andre uforutsette hendelser som f.eks. konkurs/nedbemanning. For enkelt-ansatte kan det være akutt alvorlig sykdom/dødsfall i nære relasjoner eller mer personlige livskriser som samlivsbrudd, trakassering eller uløste konfliktsaker relatert til f.eks. jobbsituasjon.

Responstid for akutte kriser er umiddelbar, og håndteres av fagperson(er) i vårt kriseteam som består av bedriftslege, psykolog eller spesialutdannet bedriftssykepleier med krishjelpskompetanse. Foruten den akutte fasen følger vi videre opp med behandling og rehabilitering i den langsiktige fasen, og henviser videre til spesialisthelsetjeneste ved behov for det.

Aktuelle artikler

Avspenning, økt energinivå og bedre konsentrasjon – kurs i MediYoga20210427140523

Avspenning, økt energinivå og bedre konsentrasjon – kurs i MediYoga

27. april 2021
MediYoga – medisinsk yoga er en terapeutisk yogaform som tar utgangspunkt i opprinnelig yoga fra nord India og Tibet. MediYog...
Kurs i «Arbeidsmiljø og egen mestring i koronatiden»20210217172644

Kurs i «Arbeidsmiljø og egen mestring i koronatiden»

17. februar 2021
Ringvoll BHT har utviklet et kurs basert på behov i den spesielle tiden hvor mange ansatte har fått endret arbeidssituasjonen...
Smittevern vs. godt psykososialt arbeidsmiljø? JA takk begge deler!20210120135811

Smittevern vs. godt psykososialt arbeidsmiljø? JA takk begge deler!

20. januar 2021
Endelig ser vi en tendens til at smittekurven for covid-19 er i ferd med å flate ut/svakt nedadgående i Norge, og inngripende...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: