Ringvoll BHT bistår virksomheter i ulike krisesituasjoner på organisasjonsnivå og for enkelt ansatte i virksomheten. Eksempler på kriser i en organisasjon kan være ulykker/plutselig dødsfall i virksomheten, eller andre uforutsette hendelser som f.eks. konkurs/nedbemanning. For enkelt-ansatte kan det være akutt alvorlig sykdom/dødsfall i nære relasjoner eller mer personlige livskriser som samlivsbrudd, trakassering eller uløste konfliktsaker relatert til f.eks. jobbsituasjon.

Responstid for akutte kriser er umiddelbar, og håndteres av fagperson(er) i vårt kriseteam som består av bedriftslege, psykolog eller spesialutdannet bedriftssykepleier med krishjelpskompetanse. Foruten den akutte fasen følger vi videre opp med behandling og rehabilitering i den langsiktige fasen, og henviser videre til spesialisthelsetjeneste ved behov for det.

Aktuelle artikler

Åpningstider i julen20211130081238

Åpningstider i julen

30. november 2021
Ringvoll Bedriftshelsetjeneste har følgende åpningstider i julen: Mandag 20. desember 08.00-15.30 Tirsdag 21. desember 08.00-...
Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?20211028113421

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?

28. oktober 2021
Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at 5-10% av norske arbeidstakere føler seg utsatt for mobbing på jobben,...
Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging20211013211253

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging

13. oktober 2021
Smerter i muskler og skjelett er den vanligst årsaken til sykefravær, og rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Tall fra...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: