Ringvoll BHT tilbyr lederveiledning i form av samtaler med ledere som ønsker å utvikle seg som leder, eller som er i konkrete situasjoner de ønsker støtte/råd for å håndtere på en best mulig måte. Det tas utgangspunkt i lederens egen arbeidssituasjon og lederrolle. Hvordan oppleves lederrollen? Er det tilbakemeldinger fra f.eks. medarbeiderundersøkelser hvor lederen bør utvikle seg? Samtalene har stort fokus på hva den enkelte leder selv kan og vil gjøre for egen utvikling. Veileder reflekterer sammen med leder, stiller spørsmål, kommenterer, og gir råd/innspill i forhold til ulike måter å utføre ledelse på.

Lederen får «oppgaver» de skal teste ut i hverdagen, og som evalueres sammen med veileder ved neste samtale.

Aktuelle artikler

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?20211028113421

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?

28. oktober 2021
Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at 5-10% av norske arbeidstakere føler seg utsatt for mobbing på jobben,...
Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging20211013211253

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging

13. oktober 2021
Smerter i muskler og skjelett er den vanligst årsaken til sykefravær, og rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Tall fra...
Trening gjør godt for skiftarbeidere20210928152435

Trening gjør godt for skiftarbeidere

28. september 2021
Et forskningsprosjekt gjennomført blant 100 skiftarbeidere hos Rockwool og Glava i Moss viser at trening kan reversere risiko...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: