Hver enkelt virksomhet kan ha ulike behov når det gjelder bistand til organisasjonsutvikling. Små og store endringer i virksomheter påvirker ansatte, og selve prosessen rundt endringer som skjer, kan bidra til hvor vellykket utfallet blir. Ringvoll BHT kan bidra i ulike prosesser i virksomheter knyttet til organisasjonsendringer, kortvarige endringer som påvirker arbeidshverdagen (f.eks. Korona pandemien), møtestrukturer, lederstøtte mm.

I etterkant av en kartlegging tilbys kunden bistand i prosessveiledning med bakgrunn av funnene i undersøkelsen for å jobbe målrettet med en god utvikling av arbeidsmiljøet.

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: