Hver enkelt virksomhet kan ha ulike behov når det gjelder bistand til organisasjonsutvikling. Små og store endringer i virksomheter påvirker ansatte, og selve prosessen rundt endringer som skjer, kan bidra til hvor vellykket utfallet blir. Ringvoll BHT kan bidra i ulike prosesser i virksomheter knyttet til organisasjonsendringer, kortvarige endringer som påvirker arbeidshverdagen (f.eks. Korona pandemien), møtestrukturer, lederstøtte mm.

I etterkant av en kartlegging tilbys kunden bistand i prosessveiledning med bakgrunn av funnene i undersøkelsen for å jobbe målrettet med en god utvikling av arbeidsmiljøet.

Aktuelle artikler

Åpningstider i julen20211130081238

Åpningstider i julen

30. november 2021
Ringvoll Bedriftshelsetjeneste har følgende åpningstider i julen: Mandag 20. desember 08.00-15.30 Tirsdag 21. desember 08.00-...
Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?20211028113421

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?

28. oktober 2021
Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at 5-10% av norske arbeidstakere føler seg utsatt for mobbing på jobben,...
Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging20211013211253

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging

13. oktober 2021
Smerter i muskler og skjelett er den vanligst årsaken til sykefravær, og rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Tall fra...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: