Støttesamtaler er et godt verktøy å benytte for ansatte som står i fare for å bli sykmeldt, allerede sykmeldte, eller ansatte med andre utfordringer som de har behov for å gjøre noe med. Målet med en støttesamtale kan være å finne mestringsstrategier, styrke selvfølelsen, gjøre endringer i livet, eller bare fungere og ha det bra i hverdagen.

I Ringvoll BHT benytter vi ulike samtaleteknikker etter hva som passer best i den enkelte samtale, men nevner spesielt Motiverende Intervju (MI) som er en effektiv og empatisk metode som egner seg spesielt godt til endring, motivasjon og mestring. Samtaleteknikken i denne metoden gjør at klienten selv avdekker utfordringen, for så å komme frem til forslag på hvordan man best kan få det til.

Ringvoll BHT har psykolog, kognitiv terapeut, veileder og øvrig helsepersonell med spesialkompetanse som utfører støttesamtaler. Vi kan nevne følgende områder hvor støttesamtaler er et godt verktøy;

  • Krisesamtaler
  • Rus- og spilleavhengighet
  • Livsstilsendring (kosthold, fysisk aktivitet)
  • Håndtering av koronasituasjonen
  • Balanse i hverdagen med jobb/fritid – hvordan prioritere?

Aktuelle artikler

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?20211028113421

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?

28. oktober 2021
Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at 5-10% av norske arbeidstakere føler seg utsatt for mobbing på jobben,...
Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging20211013211253

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging

13. oktober 2021
Smerter i muskler og skjelett er den vanligst årsaken til sykefravær, og rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Tall fra...
Trening gjør godt for skiftarbeidere20210928152435

Trening gjør godt for skiftarbeidere

28. september 2021
Et forskningsprosjekt gjennomført blant 100 skiftarbeidere hos Rockwool og Glava i Moss viser at trening kan reversere risiko...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: