Støttesamtaler er et godt verktøy å benytte for ansatte som står i fare for å bli sykmeldt, allerede sykmeldte, eller ansatte med andre utfordringer som de har behov for å gjøre noe med. Målet med en støttesamtale kan være å finne mestringsstrategier, styrke selvfølelsen, gjøre endringer i livet, eller bare fungere og ha det bra i hverdagen.

I Ringvoll BHT benytter vi ulike samtaleteknikker etter hva som passer best i den enkelte samtale, men nevner spesielt Motiverende Intervju (MI) som er en effektiv og empatisk metode som egner seg spesielt godt til endring, motivasjon og mestring. Samtaleteknikken i denne metoden gjør at klienten selv avdekker utfordringen, for så å komme frem til forslag på hvordan man best kan få det til.

Ringvoll BHT har psykolog, kognitiv terapeut, veileder og øvrig helsepersonell med spesialkompetanse som utfører støttesamtaler. Vi kan nevne følgende områder hvor støttesamtaler er et godt verktøy;

  • Krisesamtaler
  • Rus- og spilleavhengighet
  • Livsstilsendring (kosthold, fysisk aktivitet)
  • Håndtering av koronasituasjonen
  • Balanse i hverdagen med jobb/fritid – hvordan prioritere?

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: