Sykefraværet i Norge koster samfunnet og bedrifter store økonomiske summer hvert år, i tillegg til belastningen det påfører den sykmeldte, nær familie og arbeidskollegaer. Det vil være svært lønnsomt å holde sykefraværet så lavt som mulig, og mye kan gjøres for å forebygge sykefravær. Kilder i NHO og STAMI antyder at 35-40% av sykefraværet i Norge direkte eller indirekte skyldes forhold på jobb. Når en sykmelding oppstår, er det viktig med god og riktig oppfølging av den sykmeldte, og forskning viser at kommunikasjon mellom leder og sykmeldt har stor betydning for tilbakeføring til jobb, og varighet på sykmelding. Ringvoll BHT kan bistå bedrifter på alle nivå innen forebygging, kartlegging og oppfølging av sykefravær.

Aktuelle artikler

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?20211028113421

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?

28. oktober 2021
Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at 5-10% av norske arbeidstakere føler seg utsatt for mobbing på jobben,...
Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging20211013211253

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging

13. oktober 2021
Smerter i muskler og skjelett er den vanligst årsaken til sykefravær, og rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Tall fra...
Trening gjør godt for skiftarbeidere20210928152435

Trening gjør godt for skiftarbeidere

28. september 2021
Et forskningsprosjekt gjennomført blant 100 skiftarbeidere hos Rockwool og Glava i Moss viser at trening kan reversere risiko...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: