Sykefraværet i Norge koster samfunnet og bedrifter store økonomiske summer hvert år, i tillegg til belastningen det påfører den sykmeldte, nær familie og arbeidskollegaer. Det vil være svært lønnsomt å holde sykefraværet så lavt som mulig, og mye kan gjøres for å forebygge sykefravær. Kilder i NHO og STAMI antyder at 35-40% av sykefraværet i Norge direkte eller indirekte skyldes forhold på jobb. Når en sykmelding oppstår, er det viktig med god og riktig oppfølging av den sykmeldte, og forskning viser at kommunikasjon mellom leder og sykmeldt har stor betydning for tilbakeføring til jobb, og varighet på sykmelding. Ringvoll BHT kan bistå bedrifter på alle nivå innen forebygging, kartlegging og oppfølging av sykefravær.

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: