Sykefraværet i Norge koster samfunnet og bedrifter store økonomiske summer hvert år, i tillegg til belastningen det påfører den sykmeldte, nær familie og arbeidskollegaer. Det vil være svært lønnsomt å holde sykefraværet så lavt som mulig, og mye kan gjøres for å forebygge sykefravær. Kilder i NHO og STAMI antyder at 35-40% av sykefraværet i Norge direkte eller indirekte skyldes forhold på jobb. Når en sykmelding oppstår, er det viktig med god og riktig oppfølging av den sykmeldte, og forskning viser at kommunikasjon mellom leder og sykmeldt har stor betydning for tilbakeføring til jobb, og varighet på sykmelding. Ringvoll BHT kan bistå bedrifter på alle nivå innen forebygging, kartlegging og oppfølging av sykefravær.

Aktuelle artikler

Kurs i «Arbeidsmiljø og egen mestring i koronatiden»20210217172644

Kurs i «Arbeidsmiljø og egen mestring i koronatiden»

17. februar 2021
Ringvoll BHT har utviklet et kurs basert på behov i den spesielle tiden hvor mange ansatte har fått endret arbeidssituasjonen...
“Avbrekk” i arbeidsdagen20210128150746

“Avbrekk” i arbeidsdagen

28. januar 2021
Ringvoll BHT sine fysioterapeuter har utarbeidet en kort film, «avbrekk i arbeidsdagen». Det er et avbrekk med gode øvelser f...
Arbeidsmiljøportalen – gratis verktøy for å redusere sykefravær20201217075607

Arbeidsmiljøportalen – gratis verktøy for å redusere sykefravær

17. desember 2020
Det anslås at én av fem sykefraværsdager er arbeidsrelaterte, og mange av disse sykedagene kunne vært unngått med helsefremme...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: