Sykefraværet i Norge koster samfunnet og bedrifter store økonomiske summer hvert år, i tillegg til belastningen det påfører den sykmeldte, nær familie og arbeidskollegaer. Det vil være svært lønnsomt å holde sykefraværet så lavt som mulig, og mye kan gjøres for å forebygge sykefravær. Kilder i NHO og STAMI antyder at 35-40% av sykefraværet i Norge direkte eller indirekte skyldes forhold på jobb. Når en sykmelding oppstår, er det viktig med god og riktig oppfølging av den sykmeldte, og forskning viser at kommunikasjon mellom leder og sykmeldt har stor betydning for tilbakeføring til jobb, og varighet på sykmelding. Ringvoll BHT kan bistå bedrifter på alle nivå innen forebygging, kartlegging og oppfølging av sykefravær.

Aktuelle artikler

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging20211013211253

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging

13. oktober 2021
Smerter i muskler og skjelett er den vanligst årsaken til sykefravær, og rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Tall fra...
Trening gjør godt for skiftarbeidere20210928152435

Trening gjør godt for skiftarbeidere

28. september 2021
Et forskningsprosjekt gjennomført blant 100 skiftarbeidere hos Rockwool og Glava i Moss viser at trening kan reversere risiko...
Normal hverdag – hva gjelder nå ved luftveissymptomer?20210928111750

Normal hverdag – hva gjelder nå ved luftveissymptomer?

28. september 2021
Lørdag 25. september kl. 16 ble Norge gjenåpnet etter 561 dager med strenge korona restriksjoner. De aller fleste restriksjon...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: