Ved forebygging av sykefravær bør man se både på forhold knyttet til det psykososiale/organisatoriske arbeidsmiljøet, og eksponering/belastning knyttet til den enkelte ansatte.

For mer informasjon om hva Ringvoll BHT kan bistå med knyttet til psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø se her.

Faktorer knyttet til eksponering/belastning knyttet til den enkelte ansatte kan du se mer om under ergonomi og yrkeshygiene.

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: