Gode oppfølgingsrutiner av sykdom, både egenmeldt og legemeldt, kan påvirke varigheten og omfanget av sykefraværet. Ringvoll BHT kan bistå virksomheter med å etablere gode rutiner for håndtering av sykefraværet.

Ringvoll BHT kan videre være en nøytral part i oppfølging av kompliserte sykefraværssaker ved å bistå på følgende måter;

  • Lederveiledning, -støtte og -coaching m.h.t. oppfølging, rutiner og lovverk
  • Utarbeidelse av individuell oppfølgingsplan
  • Deltagelse i samtaler/møter med sykmeldt og arbeidsgiver/leder
  • Deltagelse i dialogmøter og andre oppfølgingsmøter på arbeidsplass og med Nav
  • Tilretteleggingsmuligheter på arbeidsplassen
  • Individuelle støttesamtaler
  • Funksjonsvurdering og arbeidsevnevurdering av lege eller fysioterapeut
  • Bindeledd til sykmeldende lege/behandlende instans etter avtale

Aktuelle artikler

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?20211028113421

Mobbing på jobb – hvordan påvirkes kollegaene?

28. oktober 2021
Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at 5-10% av norske arbeidstakere føler seg utsatt for mobbing på jobben,...
Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging20211013211253

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging

13. oktober 2021
Smerter i muskler og skjelett er den vanligst årsaken til sykefravær, og rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Tall fra...
Trening gjør godt for skiftarbeidere20210928152435

Trening gjør godt for skiftarbeidere

28. september 2021
Et forskningsprosjekt gjennomført blant 100 skiftarbeidere hos Rockwool og Glava i Moss viser at trening kan reversere risiko...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: