Forskning viser at bedrifter som jobber godt med det systematiske HMS-arbeidet ofte er mer lønnsomme, og 1 krone investert i HMS-arbeid gir 2,2 kroner i økt lønnsomhet. Alle bedrifter skal ha god oversikt og gode systemer over hvilke helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko de ansatte i bedriften utsettes for. Like viktig er tiltak som bidrar til å forebygge og forhindre uønskede hendelser i virksomheten.  De ansatte har krav på et trygt og godt arbeidsmiljø, men de har også en plikt til å medvirke, sette seg inn i, og ikke minst følge de HMS-rutiner som virksomheten har etablert.  Ringvoll BHT er til enhver tid oppdatert på aktuelt lovverk og ulike bransjeforskrifter, og kan bistå virksomheter på alle nivåer innen det systematiske HMS-arbeidet.

Aktuelle artikler

Digitalt HMS-system – bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet20210512085845

Digitalt HMS-system – bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet

12. mai 2021
Et digitalt HMS-system gjør HMS-arbeidet i virksomheten enklere for alle parter. Leder får god oversikt og kontroll, samtidig...
NYHET for småbedrifter «Morgenkaffe med bedriftshelsetjenesten» gratis temakurs20210427120103

NYHET for småbedrifter «Morgenkaffe med bedriftshelsetjenesten» gratis temakurs

27. april 2021
I vårt første «minikurs» vil temaet være HMS-årshjul, vernerunde og risikovurdering. Yrkeshygieniker Rolf Paulsen vil gi dere...
Arbeidsmiljøportalen – gratis verktøy for å redusere sykefravær20201217075607

Arbeidsmiljøportalen – gratis verktøy for å redusere sykefravær

17. desember 2020
Det anslås at én av fem sykefraværsdager er arbeidsrelaterte, og mange av disse sykedagene kunne vært unngått med helsefremme...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: