Forskning viser at bedrifter som jobber godt med det systematiske HMS-arbeidet ofte er mer lønnsomme, og 1 krone investert i HMS-arbeid gir 2,2 kroner i økt lønnsomhet. Alle bedrifter skal ha god oversikt og gode systemer over hvilke helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko de ansatte i bedriften utsettes for. Like viktig er tiltak som bidrar til å forebygge og forhindre uønskede hendelser i virksomheten.  De ansatte har krav på et trygt og godt arbeidsmiljø, men de har også en plikt til å medvirke, sette seg inn i, og ikke minst følge de HMS-rutiner som virksomheten har etablert.  Ringvoll BHT er til enhver tid oppdatert på aktuelt lovverk og ulike bransjeforskrifter, og kan bistå virksomheter på alle nivåer innen det systematiske HMS-arbeidet.

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: