Forskning viser at bedrifter som jobber godt med det systematiske HMS-arbeidet ofte er mer lønnsomme, og 1 krone investert i HMS-arbeid gir 2,2 kroner i økt lønnsomhet. Alle bedrifter skal ha god oversikt og gode systemer over hvilke helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko de ansatte i bedriften utsettes for. Like viktig er tiltak som bidrar til å forebygge og forhindre uønskede hendelser i virksomheten.  De ansatte har krav på et trygt og godt arbeidsmiljø, men de har også en plikt til å medvirke, sette seg inn i, og ikke minst følge de HMS-rutiner som virksomheten har etablert.  Ringvoll BHT er til enhver tid oppdatert på aktuelt lovverk og ulike bransjeforskrifter, og kan bistå virksomheter på alle nivåer innen det systematiske HMS-arbeidet.

Aktuelle artikler

Arbeidsmiljøportalen – gratis verktøy for å redusere sykefravær20201217075607

Arbeidsmiljøportalen – gratis verktøy for å redusere sykefravær

17. desember 2020
Det anslås at én av fem sykefraværsdager er arbeidsrelaterte, og mange av disse sykedagene kunne vært unngått med helsefremme...
Økende antall ulykker i bygg og anlegg20201130111957

Økende antall ulykker i bygg og anlegg

30. november 2020
Arbeidstilsynet og STAMI kartlegger hvert år ulykker og dødsulykker i bygge- og anleggsnæringen, og i 2019 økte antall ulykke...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: