Forskning viser at bedrifter som jobber godt med det systematiske HMS-arbeidet ofte er mer lønnsomme, og 1 krone investert i HMS-arbeid gir 2,2 kroner i økt lønnsomhet. Alle bedrifter skal ha god oversikt og gode systemer over hvilke helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko de ansatte i bedriften utsettes for. Like viktig er tiltak som bidrar til å forebygge og forhindre uønskede hendelser i virksomheten.  De ansatte har krav på et trygt og godt arbeidsmiljø, men de har også en plikt til å medvirke, sette seg inn i, og ikke minst følge de HMS-rutiner som virksomheten har etablert.  Ringvoll BHT er til enhver tid oppdatert på aktuelt lovverk og ulike bransjeforskrifter, og kan bistå virksomheter på alle nivåer innen det systematiske HMS-arbeidet.

Aktuelle artikler

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging20211013211253

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging

13. oktober 2021
Smerter i muskler og skjelett er den vanligst årsaken til sykefravær, og rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Tall fra...
Trening gjør godt for skiftarbeidere20210928152435

Trening gjør godt for skiftarbeidere

28. september 2021
Et forskningsprosjekt gjennomført blant 100 skiftarbeidere hos Rockwool og Glava i Moss viser at trening kan reversere risiko...
Digitalt HMS-system – bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet20210512085845

Digitalt HMS-system – bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet

12. mai 2021
Et digitalt HMS-system gjør HMS-arbeidet i virksomheten enklere for alle parter. Leder får god oversikt og kontroll, samtidig...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: