I mange virksomheter jobber ansatte utenfor virksomhetens lokaler, og har begrenset tilgang til viktige dokumenter, håndbøker og varslingssystemer. Med et elektronisk HMS-system når man alle ansatte via smarttelefon. Ringvoll BHT er leverandør av HSEQ Reports som gir alle ansatte full tilgang til alle verktøy og dokumenter de har behov for, i tillegg til at leder får full oversikt og kontroll over HMS-arbeidet. HSEQ Reports er modulbasert, og bygger på et standard system hvor de viktigste funksjonene er inkludert, videre kan man legge til flere moduler etter ønsker og behov.

Standardoppsettet til HSEQ Reports inneholder følgende;

  • Årshjul med dynamisk handlingsplan, kalenderfunksjon og påminnelser
  • Internkontroll og kvalitetssystem
  • Digitale sjekklister; inspeksjoner og revisjoner
  • Risikovurdering
  • Hurtigrapporter; rapportering og saksbehandling av avvik og ulykker/nesten ulykker inkl. statistikkfunksjoner
  • Dokumentsenter; alle prosedyrer, HMS-håndbok, personalhåndbok og øvrige interne dokumenter
  • Infosenter; mulighet for å sende viktig informasjon direkte til brukere av systemet (App) med push-varsler

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: