I mange virksomheter jobber ansatte utenfor virksomhetens lokaler, og har begrenset tilgang til viktige dokumenter, håndbøker og varslingssystemer. Med et elektronisk HMS-system når man alle ansatte via smarttelefon. Ringvoll BHT er leverandør av HSEQ Reports som gir alle ansatte full tilgang til alle verktøy og dokumenter de har behov for, i tillegg til at leder får full oversikt og kontroll over HMS-arbeidet. HSEQ Reports er modulbasert, og bygger på et standard system hvor de viktigste funksjonene er inkludert, videre kan man legge til flere moduler etter ønsker og behov.

Standardoppsettet til HSEQ Reports inneholder følgende;

  • Årshjul med dynamisk handlingsplan, kalenderfunksjon og påminnelser
  • Internkontroll og kvalitetssystem
  • Digitale sjekklister; inspeksjoner og revisjoner
  • Risikovurdering
  • Hurtigrapporter; rapportering og saksbehandling av avvik og ulykker/nesten ulykker inkl. statistikkfunksjoner
  • Dokumentsenter; alle prosedyrer, HMS-håndbok, personalhåndbok og øvrige interne dokumenter
  • Infosenter; mulighet for å sende viktig informasjon direkte til brukere av systemet (App) med push-varsler

Ønsker din virksomhet en nærmere presentasjon av systemet, send en e-post til; cecilie.halvorsen@ringvollbht.no

Aktuelle artikler

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging20211013211253

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging

13. oktober 2021
Smerter i muskler og skjelett er den vanligst årsaken til sykefravær, og rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Tall fra...
Trening gjør godt for skiftarbeidere20210928152435

Trening gjør godt for skiftarbeidere

28. september 2021
Et forskningsprosjekt gjennomført blant 100 skiftarbeidere hos Rockwool og Glava i Moss viser at trening kan reversere risiko...
Digitalt HMS-system – bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet20210512085845

Digitalt HMS-system – bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet

12. mai 2021
Et digitalt HMS-system gjør HMS-arbeidet i virksomheten enklere for alle parter. Leder får god oversikt og kontroll, samtidig...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: