I mange virksomheter jobber ansatte utenfor virksomhetens lokaler, og har begrenset tilgang til viktige dokumenter, håndbøker og varslingssystemer. Med et elektronisk HMS-system når man alle ansatte via smarttelefon. Ringvoll BHT er leverandør av HSEQ Reports som gir alle ansatte full tilgang til alle verktøy og dokumenter de har behov for, i tillegg til at leder får full oversikt og kontroll over HMS-arbeidet. HSEQ Reports er modulbasert, og bygger på et standard system hvor de viktigste funksjonene er inkludert, videre kan man legge til flere moduler etter ønsker og behov.

Standardoppsettet til HSEQ Reports inneholder følgende;

  • Årshjul med dynamisk handlingsplan, kalenderfunksjon og påminnelser
  • Internkontroll og kvalitetssystem
  • Digitale sjekklister; inspeksjoner og revisjoner
  • Risikovurdering
  • Hurtigrapporter; rapportering og saksbehandling av avvik og ulykker/nesten ulykker inkl. statistikkfunksjoner
  • Dokumentsenter; alle prosedyrer, HMS-håndbok, personalhåndbok og øvrige interne dokumenter
  • Infosenter; mulighet for å sende viktig informasjon direkte til brukere av systemet (App) med push-varsler

Ønsker din virksomhet en nærmere presentasjon av systemet, send en e-post til; cecilie.halvorsen@ringvollbht.no

Aktuelle artikler

Digitalt HMS-system – bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet20210512085845

Digitalt HMS-system – bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet

12. mai 2021
Et digitalt HMS-system gjør HMS-arbeidet i virksomheten enklere for alle parter. Leder får god oversikt og kontroll, samtidig...
NYHET for småbedrifter «Morgenkaffe med bedriftshelsetjenesten» gratis temakurs20210427120103

NYHET for småbedrifter «Morgenkaffe med bedriftshelsetjenesten» gratis temakurs

27. april 2021
I vårt første «minikurs» vil temaet være HMS-årshjul, vernerunde og risikovurdering. Yrkeshygieniker Rolf Paulsen vil gi dere...
Arbeidsmiljøportalen – gratis verktøy for å redusere sykefravær20201217075607

Arbeidsmiljøportalen – gratis verktøy for å redusere sykefravær

17. desember 2020
Det anslås at én av fem sykefraværsdager er arbeidsrelaterte, og mange av disse sykedagene kunne vært unngått med helsefremme...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: