Alle virksomheter skal ha etablerte mål for HMS-arbeidet, og handlingsplanen er et av de viktigste verktøyene i det kontinuerlige HMS-arbeidet. Den bidrar til å definere og prioritere aktuelle aktiviteter som skal sikre oppnåelse av HMS-målene. Virksomhetens størrelse og type eksponeringer de ansatte utsettes for, vil påvirke hvor omfattende handlingsplanen bør være, og om det er behov for flere handlingsplaner i en virksomhet.

Handlingsplaner benyttes også som verktøy for samarbeidet mellom Ringvoll BHT og den enkelte virksomheten. De fleste virksomheter har en handlingsplan som strekker seg over ett år, hvor årsrapporten er en evaluering og oversikt over hvilke HMS-aktiviteter som er gjennomført det siste året, og om HMS-målene er oppnådd. I små virksomheter med få eksponeringer vil det være tilstrekkelig med en handlingsplan som strekker seg over et lengre tidsrom (eks. tre år).

Alle kunder hos Ringvoll BHT blir fulgt opp med HMS handlingsplan og -årsrapport tilpasset virksomhetens behov.

Aktuelle artikler

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging20211013211253

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging

13. oktober 2021
Smerter i muskler og skjelett er den vanligst årsaken til sykefravær, og rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Tall fra...
Trening gjør godt for skiftarbeidere20210928152435

Trening gjør godt for skiftarbeidere

28. september 2021
Et forskningsprosjekt gjennomført blant 100 skiftarbeidere hos Rockwool og Glava i Moss viser at trening kan reversere risiko...
Digitalt HMS-system – bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet20210512085845

Digitalt HMS-system – bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet

12. mai 2021
Et digitalt HMS-system gjør HMS-arbeidet i virksomheten enklere for alle parter. Leder får god oversikt og kontroll, samtidig...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: