Alle virksomheter skal ha etablerte mål for HMS-arbeidet, og handlingsplanen er et av de viktigste verktøyene i det kontinuerlige HMS-arbeidet. Den bidrar til å definere og prioritere aktuelle aktiviteter som skal sikre oppnåelse av HMS-målene. Virksomhetens størrelse og type eksponeringer de ansatte utsettes for, vil påvirke hvor omfattende handlingsplanen bør være, og om det er behov for flere handlingsplaner i en virksomhet.

Handlingsplaner benyttes også som verktøy for samarbeidet mellom Ringvoll BHT og den enkelte virksomheten. De fleste virksomheter har en handlingsplan som strekker seg over ett år, hvor årsrapporten er en evaluering og oversikt over hvilke HMS-aktiviteter som er gjennomført det siste året, og om HMS-målene er oppnådd. I små virksomheter med få eksponeringer vil det være tilstrekkelig med en handlingsplan som strekker seg over et lengre tidsrom (eks. tre år).

Alle kunder hos Ringvoll BHT blir fulgt opp med HMS handlingsplan og -årsrapport tilpasset virksomhetens behov.

Aktuelle artikler

Arbeidsmiljøportalen – gratis verktøy for å redusere sykefravær20201217075607

Arbeidsmiljøportalen – gratis verktøy for å redusere sykefravær

17. desember 2020
Det anslås at én av fem sykefraværsdager er arbeidsrelaterte, og mange av disse sykedagene kunne vært unngått med helsefremme...
Økende antall ulykker i bygg og anlegg20201130111957

Økende antall ulykker i bygg og anlegg

30. november 2020
Arbeidstilsynet og STAMI kartlegger hvert år ulykker og dødsulykker i bygge- og anleggsnæringen, og i 2019 økte antall ulykke...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: