Alle virksomheter skal ha etablerte mål for HMS-arbeidet, og handlingsplanen er et av de viktigste verktøyene i det kontinuerlige HMS-arbeidet. Den bidrar til å definere og prioritere aktuelle aktiviteter som skal sikre oppnåelse av HMS-målene. Virksomhetens størrelse og type eksponeringer de ansatte utsettes for, vil påvirke hvor omfattende handlingsplanen bør være, og om det er behov for flere handlingsplaner i en virksomhet.

Handlingsplaner benyttes også som verktøy for samarbeidet mellom Ringvoll BHT og den enkelte virksomheten. De fleste virksomheter har en handlingsplan som strekker seg over ett år, hvor årsrapporten er en evaluering og oversikt over hvilke HMS-aktiviteter som er gjennomført det siste året, og om HMS-målene er oppnådd. I små virksomheter med få eksponeringer vil det være tilstrekkelig med en handlingsplan som strekker seg over et lengre tidsrom (eks. tre år).

Alle kunder hos Ringvoll BHT blir fulgt opp med HMS handlingsplan og -årsrapport tilpasset virksomhetens behov.

Aktuelle artikler

Digitalt HMS-system – bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet20210512085845

Digitalt HMS-system – bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet

12. mai 2021
Et digitalt HMS-system gjør HMS-arbeidet i virksomheten enklere for alle parter. Leder får god oversikt og kontroll, samtidig...
NYHET for småbedrifter «Morgenkaffe med bedriftshelsetjenesten» gratis temakurs20210427120103

NYHET for småbedrifter «Morgenkaffe med bedriftshelsetjenesten» gratis temakurs

27. april 2021
I vårt første «minikurs» vil temaet være HMS-årshjul, vernerunde og risikovurdering. Yrkeshygieniker Rolf Paulsen vil gi dere...
Arbeidsmiljøportalen – gratis verktøy for å redusere sykefravær20201217075607

Arbeidsmiljøportalen – gratis verktøy for å redusere sykefravær

17. desember 2020
Det anslås at én av fem sykefraværsdager er arbeidsrelaterte, og mange av disse sykedagene kunne vært unngått med helsefremme...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: