Internkontroll er selve fundamentet for systematisk HMS-arbeid i virksomheten, og Ringvoll BHT bistår med etablering og revidering av internkontrollsystemer. Vi tilpasser systemet etter bransje og størrelse på virksomheten som sikrer riktig dokumentasjon for å imøtekomme myndighetenes krav. Alle virksomheter som er underlagt arbeidsmiljøloven, har plikt til å innføre internkontroll og følge internkontrollforskriften.

Aktuelle artikler

Arbeidsmiljøportalen – gratis verktøy for å redusere sykefravær20201217075607

Arbeidsmiljøportalen – gratis verktøy for å redusere sykefravær

17. desember 2020
Det anslås at én av fem sykefraværsdager er arbeidsrelaterte, og mange av disse sykedagene kunne vært unngått med helsefremme...
Økende antall ulykker i bygg og anlegg20201130111957

Økende antall ulykker i bygg og anlegg

30. november 2020
Arbeidstilsynet og STAMI kartlegger hvert år ulykker og dødsulykker i bygge- og anleggsnæringen, og i 2019 økte antall ulykke...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: