Internkontroll er selve fundamentet for systematisk HMS-arbeid i virksomheten, og Ringvoll BHT bistår med etablering og revidering av internkontrollsystemer. Vi tilpasser systemet etter bransje og størrelse på virksomheten som sikrer riktig dokumentasjon for å imøtekomme myndighetenes krav. Alle virksomheter som er underlagt arbeidsmiljøloven, har plikt til å innføre internkontroll og følge internkontrollforskriften.

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: