Hensikten med kartlegginger/vernerunder er å avdekke mulige farer innen helse, miljø og sikkerhet som bør forbedres i virksomheten, og det kan være lurt å ha en skriftlig rutine som beskriver hensikt, omfang og gjennomføring tilpasset deres virksomhet. Det overordnede ansvaret for et forsvarlig arbeidsmiljø ligger hos arbeidsgiver, men gjennomføringen av kartleggingen/vernerunden kan delegeres videre til nærmeste arbeidsleder sammen med verneombudet.

Ringvoll BHT er behjelpelig med etablering av rutiner og sjekklister for kartlegging/vernerunde i tillegg til at vi bistår mange av våre kunder med råd og veiledning under selve kartleggingen/vernerunden. De fleste virksomheter gjennomfører kartlegging/vernerunde hvert år. Våre ansatte har erfaring og kompetanse i aktuelle lovverk og forskrifter som omhandler bransjen din virksomhet tilhører.

Aktuelle artikler

Arbeidsmiljøportalen – gratis verktøy for å redusere sykefravær20201217075607

Arbeidsmiljøportalen – gratis verktøy for å redusere sykefravær

17. desember 2020
Det anslås at én av fem sykefraværsdager er arbeidsrelaterte, og mange av disse sykedagene kunne vært unngått med helsefremme...
Økende antall ulykker i bygg og anlegg20201130111957

Økende antall ulykker i bygg og anlegg

30. november 2020
Arbeidstilsynet og STAMI kartlegger hvert år ulykker og dødsulykker i bygge- og anleggsnæringen, og i 2019 økte antall ulykke...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: