Hensikten med kartlegginger/vernerunder er å avdekke mulige farer innen helse, miljø og sikkerhet som bør forbedres i virksomheten, og det kan være lurt å ha en skriftlig rutine som beskriver hensikt, omfang og gjennomføring tilpasset deres virksomhet. Det overordnede ansvaret for et forsvarlig arbeidsmiljø ligger hos arbeidsgiver, men gjennomføringen av kartleggingen/vernerunden kan delegeres videre til nærmeste arbeidsleder sammen med verneombudet.

Ringvoll BHT er behjelpelig med etablering av rutiner og sjekklister for kartlegging/vernerunde i tillegg til at vi bistår mange av våre kunder med råd og veiledning under selve kartleggingen/vernerunden. De fleste virksomheter gjennomfører kartlegging/vernerunde hvert år. Våre ansatte har erfaring og kompetanse i aktuelle lovverk og forskrifter som omhandler bransjen din virksomhet tilhører.

Aktuelle artikler

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging20211013211253

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging

13. oktober 2021
Smerter i muskler og skjelett er den vanligst årsaken til sykefravær, og rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Tall fra...
Trening gjør godt for skiftarbeidere20210928152435

Trening gjør godt for skiftarbeidere

28. september 2021
Et forskningsprosjekt gjennomført blant 100 skiftarbeidere hos Rockwool og Glava i Moss viser at trening kan reversere risiko...
Digitalt HMS-system – bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet20210512085845

Digitalt HMS-system – bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet

12. mai 2021
Et digitalt HMS-system gjør HMS-arbeidet i virksomheten enklere for alle parter. Leder får god oversikt og kontroll, samtidig...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: