Hensikten med kartlegginger/vernerunder er å avdekke mulige farer innen helse, miljø og sikkerhet som bør forbedres i virksomheten, og det kan være lurt å ha en skriftlig rutine som beskriver hensikt, omfang og gjennomføring tilpasset deres virksomhet. Det overordnede ansvaret for et forsvarlig arbeidsmiljø ligger hos arbeidsgiver, men gjennomføringen av kartleggingen/vernerunden kan delegeres videre til nærmeste arbeidsleder sammen med verneombudet.

Ringvoll BHT er behjelpelig med etablering av rutiner og sjekklister for kartlegging/vernerunde i tillegg til at vi bistår mange av våre kunder med råd og veiledning under selve kartleggingen/vernerunden. De fleste virksomheter gjennomfører kartlegging/vernerunde hvert år. Våre ansatte har erfaring og kompetanse i aktuelle lovverk og forskrifter som omhandler bransjen din virksomhet tilhører.

Aktuelle artikler

Digitalt HMS-system – bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet20210512085845

Digitalt HMS-system – bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet

12. mai 2021
Et digitalt HMS-system gjør HMS-arbeidet i virksomheten enklere for alle parter. Leder får god oversikt og kontroll, samtidig...
NYHET for småbedrifter «Morgenkaffe med bedriftshelsetjenesten» gratis temakurs20210427120103

NYHET for småbedrifter «Morgenkaffe med bedriftshelsetjenesten» gratis temakurs

27. april 2021
I vårt første «minikurs» vil temaet være HMS-årshjul, vernerunde og risikovurdering. Yrkeshygieniker Rolf Paulsen vil gi dere...
Arbeidsmiljøportalen – gratis verktøy for å redusere sykefravær20201217075607

Arbeidsmiljøportalen – gratis verktøy for å redusere sykefravær

17. desember 2020
Det anslås at én av fem sykefraværsdager er arbeidsrelaterte, og mange av disse sykedagene kunne vært unngått med helsefremme...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: