Risikovurdering er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skade eller sykdom på arbeidsplassen for å vurdere om det er tatt tilstrekkelige forholdsregler, eller om det er mer som bør gjøres for å forebygge. Målet med risikovurderingen er at ingen skal bli syke eller skadet, og begrenser seg ikke bare til fysiske farer, men det må også inkludere mulige årsaker til muskel- og skjelettplager, stress og konflikter. Vurdering av risiko er en kontinuerlig prosess som må gjennomføres jevnlig, og spesielt ved endringer i virksomheten, både fysiske og organisatoriske.

Aktuelle artikler

Arbeidsmiljøportalen – gratis verktøy for å redusere sykefravær20201217075607

Arbeidsmiljøportalen – gratis verktøy for å redusere sykefravær

17. desember 2020
Det anslås at én av fem sykefraværsdager er arbeidsrelaterte, og mange av disse sykedagene kunne vært unngått med helsefremme...
Økende antall ulykker i bygg og anlegg20201130111957

Økende antall ulykker i bygg og anlegg

30. november 2020
Arbeidstilsynet og STAMI kartlegger hvert år ulykker og dødsulykker i bygge- og anleggsnæringen, og i 2019 økte antall ulykke...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: