Risikovurdering er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skade eller sykdom på arbeidsplassen for å vurdere om det er tatt tilstrekkelige forholdsregler, eller om det er mer som bør gjøres for å forebygge. Målet med risikovurderingen er at ingen skal bli syke eller skadet, og begrenser seg ikke bare til fysiske farer, men det må også inkludere mulige årsaker til muskel- og skjelettplager, stress og konflikter. Vurdering av risiko er en kontinuerlig prosess som må gjennomføres jevnlig, og spesielt ved endringer i virksomheten, både fysiske og organisatoriske.

Aktuelle artikler

Digitalt HMS-system – bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet20210512085845

Digitalt HMS-system – bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet

12. mai 2021
Et digitalt HMS-system gjør HMS-arbeidet i virksomheten enklere for alle parter. Leder får god oversikt og kontroll, samtidig...
NYHET for småbedrifter «Morgenkaffe med bedriftshelsetjenesten» gratis temakurs20210427120103

NYHET for småbedrifter «Morgenkaffe med bedriftshelsetjenesten» gratis temakurs

27. april 2021
I vårt første «minikurs» vil temaet være HMS-årshjul, vernerunde og risikovurdering. Yrkeshygieniker Rolf Paulsen vil gi dere...
Arbeidsmiljøportalen – gratis verktøy for å redusere sykefravær20201217075607

Arbeidsmiljøportalen – gratis verktøy for å redusere sykefravær

17. desember 2020
Det anslås at én av fem sykefraværsdager er arbeidsrelaterte, og mange av disse sykedagene kunne vært unngått med helsefremme...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: