Risikovurdering er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skade eller sykdom på arbeidsplassen for å vurdere om det er tatt tilstrekkelige forholdsregler, eller om det er mer som bør gjøres for å forebygge. Målet med risikovurderingen er at ingen skal bli syke eller skadet, og begrenser seg ikke bare til fysiske farer, men det må også inkludere mulige årsaker til muskel- og skjelettplager, stress og konflikter. Vurdering av risiko er en kontinuerlig prosess som må gjennomføres jevnlig, og spesielt ved endringer i virksomheten, både fysiske og organisatoriske.

Aktuelle artikler

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging20211013211253

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging

13. oktober 2021
Smerter i muskler og skjelett er den vanligst årsaken til sykefravær, og rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Tall fra...
Trening gjør godt for skiftarbeidere20210928152435

Trening gjør godt for skiftarbeidere

28. september 2021
Et forskningsprosjekt gjennomført blant 100 skiftarbeidere hos Rockwool og Glava i Moss viser at trening kan reversere risiko...
Digitalt HMS-system – bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet20210512085845

Digitalt HMS-system – bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet

12. mai 2021
Et digitalt HMS-system gjør HMS-arbeidet i virksomheten enklere for alle parter. Leder får god oversikt og kontroll, samtidig...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: