Risikovurdering er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skade eller sykdom på arbeidsplassen for å vurdere om det er tatt tilstrekkelige forholdsregler, eller om det er mer som bør gjøres for å forebygge. Målet med risikovurderingen er at ingen skal bli syke eller skadet, og begrenser seg ikke bare til fysiske farer, men det må også inkludere mulige årsaker til muskel- og skjelettplager, stress og konflikter. Vurdering av risiko er en kontinuerlig prosess som må gjennomføres jevnlig, og spesielt ved endringer i virksomheten, både fysiske og organisatoriske.

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: