Vi lever i en verden som inneholder mye stress og krav til den enkelte. Noen ganger i livet kjenner mange av oss at det blir vel mye og vi kan bli syke av det.

Hver samling har eget tema som det undervises i, samt at deltakerne får jobbe med tema både på egenhånd og i mindre grupper. Temaer som tas opp er stress – årsaker og tips til bedre mestring, grensesetting og dårlig samvittighet, hva som gir oss energi og hva som tapper, våre roller og verdier, sinne og glede.

Kurset har fokus på den enkeltes ressurser og muligheter – ikke begrensningene. Ved økt bevissthet rundt egen situasjon, kan man foreta seg valg som viser seg å gi bedre helse og økt nærvær i arbeidslivet. Kursdeltakerne jobber målbevisst med egen handlingsplan i forhold til de ulike temaene som tas opp i kurset og praktiserer nyervervede verktøy som læres underveis.

Hver samling avsluttes med en time medisinsk yoga. MediYoga er en terapeutisk yogaform som passer alle.

Målgruppe: Hele avdelinger eller ansatte i en virksomhet som står i fare for å bli sykemeldt

Omfang: Kurset som tilbys er unikt og strekker seg over 9 samlinger på 3,5 timers varighet med samlinger hver 14.dag. Kurset vil ha inntil 12 deltakere.

Gjennomføring: Bedriftsinternt kurs.

Kursledere: Sykepleiere med spesialkompetanse innen fagområdet.

Kommende kurs i HMS