Målgruppe:
HMS-leder, verneombud

Innhold:
– Lovverk
– Innføring i systematisk HMS-arbeid
– HMS kultur
– Revisjon av HMS system
– Vernerunder
– Avvikssystem
– HMS årshjul

Varighet:
Kurset tilpasses den enkelte virksomhet ift. varighet og innhold.

For mer informasjon og bestilling; bedriftshelsetjenesten@ringvollbht.no, eller tlf. 69 25 31 06

Kommende kurs i HMS