Målet har vært å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper innen forflytningsteknikk og hvordan kunnskapen kan brukes i egen arbeidssituasjon.

Kurset har en teoretisk og en praktisk del og inneholder følgende temaer:

  • Helsebegrepet og Arbeidsmiljøloven
  • Belastningsrisiko – hvordan forebygge belastningslidelser?
  • Forflytningskunnskap og arbeidsteknikk
  • Praktisk utprøving av forflytningsteknikker

 

Målgruppe: Helsepersonell

Omfang: 3 timer

Gjennomføring: Bedriftsinternt

Kursholder: Kurset holdes av fysioterapeut som har kompetanse og erfaring.

Kommende kurs i HMS