Ringvoll bedriftshelsetjeneste kan tilby skreddersydde kurs/innlegg som omhandler yrkeshygieniske temaer som blant annet støy, kjemisk helsefare og inneklima.

Kursene/innleggene legges opp etter følgende mal;

  • Hvilke lover og forskrifter som gjelder for tema, samt grenseverdier og tiltaksverdier der det er aktuelt
  • Definisjoner
  • Hvordan helseskader kan oppstå
  • Resultater fra kartlegginger/målinger (der det er aktuelt)
  • Hvordan forebygge/Anbefalte tiltak
  • Personlig verneutstyr

 

Målgruppe: Eksponerte arbeidstakere.

Omfang: 1 time

Gjennomføring: Bedriftsinternt

Kursholder: Kurset holdes av yrkeshygieniker/verneingeniør som har kompetanse og erfaring.

Kommende kurs i HMS