Det blir gjennomgang av grunnleggende temaer som ergonomi (tilpasse omgivelsene til mennesket), muskel- skjelettplager, hvordan vi er bygd opp med muskler og ledd, hensiktsmessig belastning og arbeidsteknikk, risikovurdering av muskel- skjelettplager, tunge løft og vurderingsmodeller fra Arbeidstilsynet. Ofte blir det vist bilder fra bedriftens virksomhet, og problemstillinger fra eget arbeidsfelt tas opp.

De ansatte skal bli mer bevisst på sin egen arbeidsteknikk i sitt eget arbeid, slik at de lettere kan jobbe med hensiktsmessig ergonomi: tilpasse omgivelsene til mennesket og bidra til å forebygge muskel- skjelettplager.

Målgruppe: Alle ansatte i virksomheten, spesielt produksjonsbedrifter.

Omfang: 1-2 timer, men kan tilpasses individuelt.

Kommende kurs i HMS