Kurset tilfredsstiller kravet til grunnopplæring til verneombud og AMU-medlemmer hjemlet i arbeidsmiljøloven § 6-5. Kurset inneholder foredrag og hjemmeoppgave. Deltakere oppfordres å bidra aktivt med egne erfaringer.

Kurset inneholder følgende temaer:

  • Arbeidsmiljøloven med arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
  • Arbeidsmiljøutvalg og verneombudets oppgaver
  • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer
  • Personlig verneutstyr
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Belastningsrisiko og ergonomi
  • Sykefraværsoppfølging
  • Registrering av ulykker og skader
  • HMS/IK-system, oppbygging og rutiner
  • Risikokartlegging og kartleggingsmetoder

 

Målgruppe: AMU-medlemmer, verneombud

Omfang: 3 dager (kl. 0900-1500) + hjemmeoppgave

Gjennomføring: Vi arrangerer åpne kurs som vises i kursplanen, med mulighet for virksomheter å melde på enkeltpersoner.  Det arrangeres også internkurs for virksomheter som kan tilpasses noe mer tilpasset type virksomhet og bransje.

Kommende kurs i HMS