Kurset tilfredsstiller kravene til HMS-opplæring for ledere hjemlet i § 3-5 og 3-2 i arbeidsmiljøloven og beskrevet i veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Deltakerne oppfordres til å bidra aktivt med egne erfaringer.

Kurset inneholder følgende temaer:

  • Arbeidsmiljøloven med arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
  • Arbeidsmiljøutvalg og verneombudets oppgaver
  • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer
  • Personlig verneutstyr
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Belastningsrisiko og ergonomi
  • Sykefraværsoppfølging
  • HMS/IK-system
  • Systematisk HMS- arbeid

 

Målgruppe: Kurset egner seg for ledere og arbeidstakere med leder- og personalansvar.

Omfang: 6 timer inkl. pauser

Gjennomføring: Kjøres som åpent kurs iht. kursagenda og som bedriftsinternt kurs på bestilling.

Kommende kurs i HMS